Krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har.

 

A

Mangler du kun norsk for å oppnå generell studiekompetanse kan du dekke kravet ved å ha bestått en av følgende prøver:

Du dekker kravet i norsk hvis du har Norwegian A på HL eller SL, eller Norwegian B på SL eller HL.

Norwegian B på standard Level vil ikke dekke norskkravet etter 2020. Elever som oppnår IB-diplom til og med 2020, og som har som Norwegian B SL, vil få godkjent at de dekker norskkravet.

Norwegian ab initio dekker ikke norskkravet.

Du dekker kravet i norsk hvis du har Swedish A eller Danish A på HL eller SL.

Du dekker kravet i norsk hvis du har gått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole.

Faget norsk ved Globalskolen Norsk Nettskole dekker ikke kravet til norsk.

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk? 

A

Engelsk er dekket hvis du har:

  • faget engelsk på IB eller
  • faget engelsk på Vg1 (140 timer) fra norsk videregående skole eller
  • engelsk som undervisningsspråket på IB
B

Hvordan dokumenterer du norskkravet?

Du må laste opp riktig dokumentasjon.

Publisert 24. jan. 2013 15:51 - Sist endret 4. feb. 2019 16:47