Utdanning fra utlandet

Har du utdanning fra et annet land og ønsker å søke høyere utdanning i Norge? For å få studieplass må du ha:

1

Generell studiekompetanse

Du må ha en utdanning som gir generell studiekompetanse i Norge. Se hva slags utdanning som dekker kravet ved å velge et av landene under. Finner du ikke landet ditt? Sjekk GSU-listen eller spør oss.

2

Dekket krav til norsk og engelsk

Når du søker må du dokumentere at du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk.

3

Riktig dokumentasjon

Du må kunne dokumentere utdanning og språkkrav. Hva slags dokumentasjon vi krever er spesifisert under hvert enkelt land. Når du søker gjennom Samordna opptak, må du dokumentere at du er kvalifisert for de studiene du søker opptak til.

Du er selv ansvarlig for å laste opp riktig dokumentasjon. 

 

Internasjonale utdanninger

EB (European baccalaureate)

IB (International baccalaureate)

Har du gått på en internasjonal amerikansk skole, gjelder samme regler som for dem som har tatt High School i USA.

Har du gått på internasjonal britisk skole, gjelder samme regler som for dem som har tatt videregående skole i England

Spørsmål?

Kontakt Samordna opptak
Telefon 21 49 56 09
E-post: sokerinfo@samordnaopptak.no

Søk opptak

Har du utdanning fra utlandet må du søke senest 15. april.

Søkere som er flyktninger

Hvis du har flyktet fra hjemlandet ditt og derfor ikke kan dokumentere utdanning eller arbeidserfaring, kan du få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen.

Du må ta de seks studiekompetansefagene i norsk videregående skole, men du kan få fritak fra femårskravet til praksis.

Informasjon til rådgivere

Skal du veilede potensielle søkere med utenlandsk utdanning som skal søke studier gjennom Samordna opptak? Vi har en egen side for rådgivere og veiledere.

Veiledning til generell studiekompetanse

Finner du ikke informasjon om utdanningen din i lista til venstre, kan du be om en veiledning.

Oppdatering av omregningstabeller

Nye omregningstabeller blir publisert 15. desember og 1. februar.

Endringer i eksisterende omregningstabeller blir oppdatert innen 15. desember.