India – poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

 

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din indiske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å finne poengsummen din legger vi sammen alle karakterene som står i «Marks obtained, total»-kolonnen på vitnemålet ditt fra videregående skole, og deler på antall karakterer. 

Hvis karakterene dine er oppgitt som en ferdig utregnet poengsum, regner vi først ut hvor mange prosent poengsummen din utgjør av den høyeste poengsummen det er mulig å oppnå.

Deretter regner vi om til norsk gjennomsnittskarakter ved å bruke omregningstabellen eller kalkulatoren under.

Karakterskala 33–100

Omregningstabellen gjelder for deg som har vitnemål fra videregående skole med karakterskalaen 33–100, der 33 er laveste ståkarakter og 100 er toppkarakter. Har du en annen skala i videregående skole, kan du bruke kalkulatoren lenger ned på siden.

India Norge India Norge India Norge India Norge
33,00-39,82 2,04 53,40-54,19 3,79 63,80-64,16 4,28 73,78-73,99 4,81
39,83-41,19 2,79 54,20-54,39 3,83 64,17-64,21 4,30 74,00-74,19 4,84
41,20-42,39 2,92 54,40-54,72 3,87 64,22-64,79 4,32 74,20-74,79 4,87
42,40-43.32 3,00 54,73-55,39 3,88 64,80-64,99 4,33 74,80-75,16 4,88
43,33-43,39 3,13 55,40-55,49 3,91 65,00-65,32 4,35 75,17-75,19 4,91
43,40-45,39 3,20 55,50-55,59 3,92 65,33-65,39 4,37 75,20-75,49 4,95
45,40-45,46 3,24 55,60-56,49 3,95 65,40-66,19 4,40 75,50-76,39 4,96
45,47-45,49 3,29 56,50-56,59 3,96 66,20-66,29 4,42 76,40-76,89 5,00
45,50-45,55 3,32 56,60-58,19 3,97 66,30-66,69 4,44 76,90-78,88 5,03
45,56-46,63 3,36 58,20-59,24 4,00 66,70-68,74 4,46 78,89-78,99 5,07
46,64-47,77 3,39 59,25-59,99 4,03 68,75-68,79 4,48 79,00-79,32 5,11
47,78-48,12 3,42 60,00-60,19 4,04 68,80-69,19 4,50 79,33-82,59 5,15
48,13-48,79 3,48 60,20-60,32 4,05 69,20-69,32 4,52 82,60-83,99 5,19
48,80-48,99 3,51 60,33-60,59 4,07 69,33-69,55 4,54 84,00-84,49 5,24
49,00-50,19 3,54 60,60-61,55 4,08 69,56-69,59 4,56 84,50-85,39 5,29
50,20-50,39 3,56 61,56-62,19 4,11 69,60-71,32 4,57 85,40-86,29 5,35
50,40-50,72 3,58 62,20-62,39 4,13 71,33-71,66 4,60 86,30-86,99 5,42
50,73-51,10 3,61 62,40-62,49 4,16 71,67-71,79 4,62 87,00-95,73 5,52
51,11-51,39 3,64 62,50-62,82 4,17 71,80-71,99 4,64 95,74-99,99 5,64
51,40-51,59 3,66 62,83-62,86 4,20 72,00-72,79 4,66 100 6,00
51,60-52,19 3,70 62,87-63,19 4,22 72,80-72,99 4,69    
52,20-52,69 3,72 63,20-63,77 4,24 73,00-73,32 4,74    
52,70-53,39 3,75 63,78-63,79 4,27 73,33-73,77 4,77    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra India som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Andre karakterskalaer i videregående skole

Har du vitnemål med en annen karakterskala enn 33-100, kan du bruke omregningskalkulatoren under for å finne det norske karaktergjennomsnittet ditt. 

Omregningskalkulator

Fyll inn tallkarakterer.

Norsk gjennomsnittskarakter

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk, blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for hindi, sanskrit eller lokale språk tatt på videregående skole i India. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen, gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Mathematics fra AISSC/ISC/HSC, vitenskapelig linje (science) 

0,5

Fysikk 1 Physics fra AISSC/ISC/HSC 0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra India betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2+2 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 5 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 24. jan. 2013 19:07 - Sist endret 4. feb. 2022 11:21