India – spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i India.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Mathematics fra AISSC/ISC/HSC, vitenskapelig linje (science) 

Fysikk 1 Physics fra AISSC/ISC/HSC

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med indisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk fra AISSC/ISC/HSC, vitenskapelig linje (science) uansett karakter eller
  • har matematikk fra AISSC/ISC/HSC, andre linjer med karakteren 44

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med indisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk fra AISSC/ISC/HSC, vitenskapelig linje (science) uansett karakter eller
  • har matematikk fra AISSC/ISC/HSC, andre linjer med karakteren 63

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med indisk videregående utdanning.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 24. jan. 2013 19:07 - Sist endret 27. jan. 2021 12:55