Indonesia - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Indonesia.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har (fra og med 2006)

Matematikk R1

Matematikk alle 3 årene fra naturvitenskapelig eller samfunnsfaglig linje, eller linje for religionsstudier.

Fysikk 1

Fysikk alle 3 årene fra naturvitenskapelig linje.

Kjemi 1 Kjemi alle 3 årene fra naturvitenskapelig linje.
Biologi 1 Biologi alle 3 årene fra naturvitenskapelig linje.

 

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har (1997-2005)

Matematikk S1

Samfunnsfaglig linje: Matematikk og økonomi ført med beståttkarakterer på karakterutskriften.

Matematikk R1

Matematikk alle 3 årene fra naturvitenskapelig linje.

Fysikk 1 Fysikk alle 3 årene fra naturvitenskapelig linje.
Kjemi 1 Kjemi alle 3 årene fra naturvitenskapelig linje.
Biologi 1 Biologi alle 3 årene fra naturvitenskapelig linje.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med indonesisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk med karakteren 7 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din indonesisk videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med indonesisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk med karakteren 8 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din indonesisk videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med indonesisk videregående utdanning.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 2. feb. 2015 12:51 - Sist endret 28. jan. 2021 10:58