Irak - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din irakiske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din tar du  utgangspunkt i den ferdig utregnede poengsummen på vitnemålet ditt og deler den på antall fag. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Irak (50-100)

Irak Norge Irak Norge Irak Norge Irak Norge
50,00-55,43 2,66 67,01-67,29 3,67 77,29-77,43 4,21 84,30-84,57 4,74
55,44-56,14 2,79 67,30-67,67 3,70 77,44-77,57 4,24 84,58-85,30 4,77
56,15-58,00 2,88 67,68-68,57 3,72 77,58-77,90 4,25 85,31-85,33 4,79
58,01-58,40 2,95 68,58-69,50 3,76 77,91-78,13 4,27 85,34-85,67 4,82
58,41-58,86 3,03 69,51-70,60 3,78 78,14-78,29 4,29 85,68-85,86 4,84
58,87-60,14 3,07 70,61-71,17 3,80 78,30-78,60 4,31 85,87-86,29 4,87
60,15-60,43 3,12 71,18-71,29 3,82 78,61-78,71 4,33 86,30-86,57 4,91
60,44-60,67 3,16 71,30-71,57 3,85 78,72-79,00 4,35 86,58-86,71 4,93
60,68-60,86 3,20 71,58-71,75 3,87 79,01-79,30 4,37 86,72-87,17 4,95
60,87-61,71 3,24 71,76-72,14 3,88 79,31-79,63 4,39 87,18-87,70 4,98
61,72-62,40 3,27 72,15-72,57 3,91 79,64-79,86 4,41 87,71-87,86 5,03
62,41-62,83 3,31 72,58-73,00 3,92 79,87-80,43 4,43 87,87-88,71 5,07
62,84-63,14 3,34 73,01-73,43 3,95 80,44-80,57 4,45 88,72-89,43 5,10
63,15-63,43 3,37 73,44-73,62 3,97 80,58-80,86 4,47 89,44-90,00 5,14
63,44-63,86 3,40 73,63-74,14 3,98 80,87-81,14 4,49 90,01-90,33 5,18
63,87-64,14 3,43 74,15-74,33 4,01 81,15-81,57 4,51 90,34-91,60 5,23
64,15-64,43 3,45 74,34-74,71 4,03 81,58-81,71 4,53 91,61-92,57 5,28
64,44-65,14 3,49 74,72-75,28 4,07 81,72-82,28 4,56 92,58-93,00 5,32
65,15-65,33 3,51 75,29-75,86 4,09 82,29-82,50 4,58 93,01-93,43 5,39
65,34-65,50 3,53 75,87-76,17 4,10 82,51-82,67 4,60 93,44-94,83 5,47
65,51-65,71 3,56 76,18-76,43 4,12 82,68-82,86 4,62 94,84-95,00

5,55

65,72-66,25 3,58 76,44-76,67 4,14 82,87-83,20 4,64 95,01-96,00 5,67
66,26-66,29 3,61 76,68-77,14 4,16 83,21-83,43 4,67 96,01-100,00 6,00
66,30-66,57 3,63 77,15-77,17 4,18 83,44-83,71 4,69    
66,58-67,00 3,66 77,18-77,28 4,20 83,72-84,29 4,71    

Omregningstabellen for Irak er basert på egenprodusert karakterstatistikk.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for morsmål eller lokale språk. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk fra naturfaglig linje

0,5 poeng

Fysikk 1

Fysikk fra naturfaglig linje

0,5 poeng
Biologi 1

Biologi fra naturfaglig linje og fra yrkesfaglig Baccalaureate, jordbrukslinje

0,5 poeng
Kjemi 1

Kjemi fra naturfaglig linje

0,5 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i, er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Irak betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 24. jan. 2013 19:38 - Sist endret 21. nov. 2022 13:08