Iran - hvordan få generell studiekompetanse

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Mangler du 1 års universitetsutdanning?

Hvis du ikke har fullført minst 1 års høyere utdanning fra Iran, kan du ta fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse. Fagene du må ta tilsvarer 1 skoleår (840 timer). Fagene er:

  • Norsk (393 timer)
  • Engelsk (140 timer)
  • Samfunnsfag (84 timer)
  • Historie (140 timer)
  • Matematikk (224 timer)
  • Naturfag (140 timer)

Du kan få dekket noen av disse fagene hvis du har tatt tilsvarende fag i din tidligere utdanning.

Studiekompetansefag

Er dekket hvis du har

 Norsk

Er ikke dekket

 Historie

Er ikke dekket

 Samfunnsfag

Er ikke dekket

 Engelsk

Er ikke dekket

 Matematikk

Matematikk fra naturfaglinje og matematikk-fysikklinje (etter 1977)
Matematikk fra naturfaglinje (før 1977)

 Naturfag

To av fagene kjemi, fysikk, biologi eller geologi fra følgende linjer:
- naturfag- og matematikklinje (før 1977)
- naturfaglinje og matematikk-fysikklinje (etter 1977)

A

Hvis ingen av fagene over er dekket, må du ta alle studiekompetansefagene.

B

Hvis ett av fagene over er dekket, må du ta fagene du ikke dekker.

C

Hvis to eller flere av fagene over er dekket, må du ta fagene du ikke dekker, og i tillegg ett eller flere valgfrie programfag innenfor programmet studiespesialisering.

Summen av alle fagene du tar, må være minst 840 timer. ​​

Karakterene du får i disse fagene vil også telle i poengberegningen.

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Yrkesfaglig utdanning

Hvis du kun har fullført og bestått 3-årig yrkesfaglig videregående skole i Iran, må du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studiekompetanse.

Hvis du har fullført og bestått både 3-årig yrkesfaglig videregående skole og en toårig teknisk associate-grad i Iran, må du ta alle de seks studiekompetansefagene. Ingen norske studiekompetansefag kan dekkes med fag fra yrkesfaglig utdanning i Iran.

Er du over 23 år?

Hvis du er 23 år eller eldre, kan du få generell studiekompetanse i Norge gjennom 23/5-regelen.

Har du ikke fullført videregående skole eller mangler du Pre-University?

Hvis du ikke har Pre-University eller ikke har fullført din videregående utdanning i Iran, må du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt tidligere kan føres inn på et norsk vitnemål, men det er videregående skole som avgjør hvilke fag du kan få dekket.

Publisert 25. jan. 2013 14:13 - Sist endret 5. jan. 2021 10:16