Iran - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt om opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Hvis du har diplom fra 3-årig videregående skole og pre-university, bruker vi den ferdig utregnede gjennomsnittskarakteren (general average/G.P.A.) fra begge diplomene. Tabell 1 er omregningstabell for 3-årig videregående skole. Tabell 2 er omregningstabell for pre-university. Vi legger sammen de to norske gjennomsnittskarakterene fra tabellene, og deler på to. Resultatet ganger vi med 10 før vi regner inn karakteren din i norsk.

Hvis du har diplom fra 4-årig videregående skole bruker vi kun gjennomsnittskarakteren fra denne utdanningen (general average/G.P.A.). Vi bruker tabell 1 for å finne den norske gjennomsnittskarakteren din. Denne ganger vi med 10 før vi regner inn karakteren din i norsk.

Gjennomsnittskarakteren din blir ganget med 10.

Tabell 1: omregningstabell for videregående skole

Iran Norge Iran Norge Iran Norge Iran Norge
10,00-10,81 2,00 13,82-13,87 3,63 15,73-15,74 4,17 17,57-17,59 4,69
10,82-11,20 2,67 13,88-13,99 3,65 15,75-15,82 4,19 17,60-17,67 4,72
11,21-11,52 2,80 14,00 3,68 15,83-15,95 4,20 17,68-17,85 4,74
11,53-12,14 2,88 14,01-14,08 3,69 15,96-15,98 4,22 17,86-17,87 4,77
12,15-12,28 2,96 14,09 3,71 15,99-16,01 4,24 17,88-17,92 4,79
12,29-12,34 3,00 14,10-14,16 3,74 16,02-16,06 4,26 17,93-18,04 4,82
12,35-12,36 3,07 14,17-14,27 3,76 16,07-16,16 4,28 18,05 4,85
12,37-12,51 3,11 14,28-14,40 3,78 16,17-16,20 4,30 18,06-18,18 4,88
12,52-12,64 3,15 14,41-14,50 3,80 16,21-16,27 4,32 18,19-18,20 4,90
12,65-12,66 3,19 14,51-14,54 3,82 16,28-16,45 4,33 18,21-18,24 4,93
12,67-12,74 3,23 14,55-14,65 3,84 16,46-16,59 4,36 18,25-18,37 4,96
12,75-12,88 3,26 14,66-14,74 3,86 16,60-16,61 4,38 18,38-18,47 5,00
12,89-12,94 3,29 14,75-14,91 3,88 16,62-16,67 4,40 18,48-18,58 5,04
12,95-13,02 3,32 14,92-14,96 3,90 16,68-16,77 4,42 18,59-18,64 5,08
13,03-13,09 3,36 14,97-14,98 3,92 16,78-16,84 4,44 18,65-18,76 5,12
13,10-13,18 3,38 14,99-15,01 3,93 16,85-16,93 4,46 18,77-18,88 5,16
13,19-13,35 3,41 15,02-15,10 3,96 16,94-17,01 4,48 18,89-19,02 5,21
13,36-13,39 3,44 15,11-15,16 3,97 17,02-17,06 4,50 19,03-19,15 5,26
13,40-13,41 3,46 15,17-15,29 4,00 17,07-17,15 4,52 19,16-19,33 5,32
13,42-13,52 3,48 15,30-15,48 4,04 17,16-17,22 4,55 19,34-19,35 5,39
13,53-13,57 3,52 15,49-15,50 4,07 17,23-17,27 4,58 19,36-19,69 5,48
13,58-13,59 3,54 15,51-15,58 4,08 17,28-17,35 4,60 19,70-19,99 5,60
13,60-13,72 3,56 15,59-15,63 4,11 17,36-17,37 4,63 20,00 6,00
13,73-13,74 3,58 15,64-15,68 4,13 17,38-17,41 4,64    
13,75-13,81 3,61 15,69-15,72 4,15 17,42-17,56 4,67    

Omregningstabell 1 for Iran er utarbeidet på grunnlag av karakterstatistikk over alle søkere med iransk utdanning som har søkt opptak i Norge siden 2005. Denne statistikken er så sammenlignet med statistikk over elever med norsk utdanning som har søkt opptak i Norge.

Tabell 2: omregningstabell for pre-university

Iran Norge Iran Norge Iran Norge Iran Norge
10,00-10,09 2,00 12,60-12,69 3,04 15,20-15,29 4,08 17,80-17,89 5,12
10,10-10,19 2,04 12,70-12,79 3,08 15,30-15,39 4,12 17,90-17,99 5,16
10,20-10,29 2,08 12,80-12,89 3,12 15,40-15,49 4,16 18,00-18,09 5,20
10,30-10,39 2,12 12,90-12,99 3,16 15,50-15,59 4,20 18,10-18,19 5,24
10,40-10,49 2,16 13,00-13,09 3,20 15,60-15,69 4,24 18,20-18,29 5,28
10,50-10,59 2,20 13,10-13,19 3,24 15,70-15,79 4,28 18,30-18,39 5,32
10,60-10,69 2,24 13,20-13,29 3,28 15,80-15,89 4,32 18,40-18,49 5,36
10,70-10,79 2,28 13,30-13,39 3,32 15,90-15,99 4,36 18,50-18,59 5,40
10,80-10,89 2,32 13,40-13,49 3,36 16,00-16,09 4,40 18,60-18,69 5,44
10,90-10,99 2,36 13,50-13,59 3,40 16,10-16,19 4,44 18,70-18,79 5,48
11,00-11,09 2,40 13,60-13,69 3,44 16,20-16,29 4,48 18,80-18,89 5,52
11,10-11,19 2,44 13,70-13,79 3,48 16,30-16,39 4,52 18,90-18,99 5,56
11,20-11,29 2,48 13,80-13,89 3,52 16,40-16,49 4,56 19,00-19,09 5,60
11,30-11,39 2,52 13,90-13,99 3,56 16,50-16,59 4,60 19,10-19,19 5,64
11,40-11,49 2,56 14,00-14,09 3,60 16,60-16,69 4,64 19,20-19,29 5,68
11,50-11,59 2,60 14,10-14,19 3,64 16,70-16,79 4,68 19,30-19,39 5,72
11,60-11,69 2,64 14,20-14,29 3,68 16,80-16,89 4,72 19,40-19,49 5,76
11,70-11,79 2,68 14,30-14,39 3,72 16,90-16,99 4,76 19,50-19,59 5,80
11,80-11,89 2,72 14,40-14,49 3,76 17,00-17,09 4,80 19,60-19,69 5,84
11,90-11,99 2,76 14,50-14,59 3,80 17,10-17,19 4,84 19,70-19,79 5,88
12,00-12,09 2,80 14,60-14,69 3,84 17,20-17,29 4,88 19,80-19,89 5,92
12,10-12,19 2,84 14,70-14,79 3,88 17,30-17,39 4,92 19,90-19,99 5,96
12,20-12,29 2,88 14,80-14,89 3,92 17,40-17,49 4,96 20,00 6,00
12,30-12,39 2,92 14,90-14,99 3,96 17,50-17,59 5,00    
12,40-12,49 2,96 15,00-15,09 4,00 17,60-17,69 5,04    
12,50-12,59 3,00 15,10-15,19 4,04 17,70-17,79 5,08    

Omregningstabell 2 er utarbeidet på grunnlag av en lineær omregning fra iransk til norsk karakterskala. Samordna opptak har ikke fått offisiell karakterstatistikk fra Iran.

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Da blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din iranske videregående utdanning. De norske karakterene vil telle 1/3 og de utenlandske vil telle 2/3.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, f.eks. med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Det gis heller ikke poeng for persisk, kurdisk eller lokale språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellene gir ikke poeng.

Fag som gir realfagspoeng

Godkjente fag fra Iran - matematikk-fysikklinje(ordning etter 1992)

Antall poeng

Matematikk R1 og R2

Matematikk

1,5

Fysikk 1

Fysikk 4 credits fra pre-university + 2 credits fysikk lab i de 3 første årene

0,5

Fysikk 1 og 2 Fysikk 6 credits fra pre-university + 2 credits fysikk lab i de 3 første årene 1,5

Kjemi 1

Kjemi 4 credits fra pre-university + 2 credits kjemi lab de 3 første årene

0,5

 

Fag som gir realfagspoeng

Godkjente fag fra Iran - naturfaglinje (ordning etter 1992)

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk

0,5

Fysikk 1

Fysikk 4 credits fra pre-university + 2 credits fysikk lab i de 3 første årene

0,5

Fysikk 1 og 2 Fysikk 6 credits fra pre-university + 2 credits fysikk lab i de 3 første årene 1,5

Kjemi 1

Kjemi 4 credits fra pre-university + 2 credits kjemi lab de 3 første årene

0,5

Biologi 1

Biologi

0,5

 

Fag som gir realfagspoeng

Godkjente fag fra Iran - matematikk-fysikklinje(ordning før 1992)

Antall poeng

Matematikk R1 og R2

Matematikk

1,5

Fysikk 1 og 2

Fysikk

1,5

Kjemi 1

Kjemi

0,5

 

Fag som gir realfagspoeng

Godkjente fag fra Iran - naturfaglinje (ordning før 1992)

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk

0,5

Fysikk 1 og 2

Fysikk

1,5

Kjemi 1

Kjemi

0,5

Biologi 1 og 2

Biologi

1,0

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Iran betyr normert tid at du har fullført videregående skole og pre-university i løpet av 4 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 5 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 25. jan. 2013 14:13 - Sist endret 28. jan. 2019 12:50