Iran - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Iran.

High School Diploma + Pre-University Diploma (etter ca. 1992)

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Matematikk fra naturfaglinje

Matematikk R1 og R2

Matematikk fra matematikk-fysikklinje

Fysikk 1

Fysikk 4 credits fra pre-university + 2 credits fysikk lab i de 3 første årene fra matematikk-fysikklinje eller naturfaglinje  fra    ma   ma       vvvvvv     

Fysikk 1 og 2

Fysikk 6 credits fra pre-university + 2 credits fysikk lab i de 3 første årene fra matematikk-fysikklinje eller naturfaglinje    

Kjemi 1

Kjemi 4 credits fra pre-university + 2 credits kjemi lab de 3 første årene fra matematikk-fysikklinje eller naturfaglinje

Biologi 1

Biologi fra naturfaglinje

High School Diploma/Secondary School Diploma (til ca. 1992)

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Matematikk R1

Matematikk fra naturfaglinje

Matematikk R1 og R2

Matematikk fra matematikk-fysikklinje

Fysikk 1 og 2

Fysikk fra matematikk-fysikklinje eller naturfaglinje

Kjemi 1

Kjemi fra matematikk-fysikklinje

Kjemi 1 og 2 Kjemi fra naturfaglinje

Biologi 1 og 2

Biologi fra naturfaglinje

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med iransk videregående utdanning hvis du har:

 • 3-årig videregående skole + 1-årig pre-university:
 • Med minimum gjennomsnittskarakteren 10 i matematikk alle år fra naturfag- eller matematikk-fysikklinjen
 • Med minimum gjennomsnittskarakteren 11,56 i matematikk alle år fra humanistisk linje (literature and humanities)
 • 3 eller 4-årig videregående skole:

 • Med minimum gjennomsnittskarakteren 10 i matematikk alle år fra naturfag- eller matematikk-fysikklinjen
 • Med minimum gjennomsnittskarakteren 11,81 i matematikk alle år fra humanistisk linje (literature and humanities)

Dersom du dekker kravet til Matematikk R1 med din iranske videregående utdanning faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med iransk videregående utdanning hvis du har:

3-årig videregående skole + 1-årig pre-university:

 • Med minimum gjennomsnittskarakteren 10 i matematikk alle år fra naturfag- eller matematikk-fysikklinjen
 • Med minimum gjennomsnittskarakteren 14,20 i matematikk alle år fra humanistisk linje (literature and humanities)

3 eller 4-årig videregående skole:

 • Med minimum gjennomsnittskarakteren 10 i matematikk alle år fra naturfag- eller matematikk-fysikklinjen
 • Med minimum gjennomsnittskarakteren 15,00 i matematikk alle år fra humanistisk linje (literature and humanities)

Dersom du dekker kravet til Matematikk R1 med din iranske videregående utdanning faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med iransk videregående utdanning hvis du har:

3-årig videregående skole + 1-årig pre-university:

 • Med minimum gjennomsnittskarakteren 14,20 i matematikk alle år fra naturfag- eller matematikk-fysikklinjen

3 eller 4-årig videregående skole:

 • Med minimum gjennomsnittskarakteren 15,00 i matematikk alle år fra naturfag- eller matematikk-fysikklinjen

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 25. jan. 2013 14:13 - Sist endret 4. jan. 2021 14:00