Hvordan oppnå generell studiekompetanse i Norge

Er du over 23 år?

Hvis du er 23 år eller eldre kan du få generell studiekompetanse i Norge på grunnlag av 23/5-regelen.

Har du fullført en utdanning som ikke gir generell studiekompetanse?

Har du en videregående utdanning som ikke gir generell adgang til universiteter i Irland, må du ta studiekompetansefagene i norsk videregående skole. Studiekompetansefagene tilsvarer 1 skoleår (840 timer), men du kan også ta fagene som privatist.

Studiekompetansefagene er:

  • Norsk (393 timer)
  • Engelsk (140 timer)
  • Samfunnsfag (84 timer)
  • Historie (140 timer)
  • Matematikk (224 timer)
  • Naturfag (140 timer)

I tabellen nedenfor ser du hvordan noen av de norske studiekompetansefagene kan dekkes med fag fra Leaving Certificate.

Studiekompetansefag

Er godkjent hvis du har

 Norsk

Er ikke godkjent

 Historie

Er ikke godkjent

 Samfunnsfag

Er ikke godkjent

 Engelsk

Engelsk på Ordinary eller Higher level

 Matematikk

Matematikk på Ordinary eller Higher level

 Naturfag

To av fagene kjemi, fysikk, biologi på Ordinary og/eller Higher level

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no

Samordna opptak kan vurdere hva du må gjøre for å få generell studiekompetanse

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har fullført videregående utdanning, må du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt tidligere kan føres inn på et norsk vitnemål, men det er den videregående skolen som avgjør hvilke fag du kan få godkjent.

Publisert 14. jan. 2013 13:47 - Sist endret 16. jan. 2018 10:53