Irland – spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Irland

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1 og Matematikk R2

Mathematics Higher level

Fysikk 1 og Fysikk 2

Physics Higher level

Kjemi 1 og Kjemi 2

Chemistry Higher level

Biologi 1og Biologi 2

Biology Higher level

Fra 2021 dekker ikke fag på Ordinary level lenger fag på Vg2 i norsk videregående skole.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med irsk videregående utdanning hvis du enten:

  • har mathematics Ordinary level med karakteren D1 eller bedre eller
  • mathematics Higher level med karakteren D3 eller bedre

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med irsk videregående utdanning hvis du enten:

  • har mathematics Ordinary level med karakteren C2 eller bedre eller
  • mathematics Higher level med karakteren D3 eller bedre

Karakteren 4 i Matematikk R2

  • mathematics Higher level med karakteren C2 eller bedre

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med: 

Publisert 18. jan. 2013 10:57 - Sist endret 4. jan. 2021 15:52