Island – nye fag i norsk videregående skole

Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvilke fag kan du ta?

Du kan ta fag som gir inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen, eller som dekker spesielle opptakskrav. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Hvis du allerede har tilsvarende fag på vitnemålet fra videregående skole, så får du ikke regnet med nye fag du tar.

Nye fag som skal med i poengsummen, blir regnet inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.

Formelen for å regne inn nye fag:

{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • 25 = en konstant, alltid samme verdi
  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • n1, n2, n3 osv = karakterer i norske programfag som skal føyes til som nye fag

  • B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes med

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Forbedre fag på Island

Du kan forbedre gjennomsnittskarakteren din ved å ta kurs/fag i tillegg til ditt stúdentspróf. Du kan ta fag du trenger for å dekke spesielle opptakskrav eller fag som utløser språk- og realfagspoeng. Du kan får regnet med karakterene hvis du må ha fagene for å bli kvalifisert til bestemte studier eller hvis det lønner seg.

 

Publisert 28. jan. 2013 10:44 - Sist endret 4. jan. 2021 17:04