Island - nye fag i norsk videregående skole

Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole.

Hvilke fag kan du ta?

Du kan ta fag som gir språk- og realfagspoeng, eller som dekker spesielle opptakskrav.

Når du tar nye fag, regnes de inn i gjennomsnittet ditt etter utregningsformelen under.

Formelen for å regne inn nye fag i tillegg til stúdentspróf som følger modulsystemet:

{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

 • 25 = en konstant, alltid samme verdi
 • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

 • n1, n2, n3 osv = karakterer i norske programfag som skal føyes til som nye fag

 • B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes med

 • 10 = en konstant, alltid samme verdi

 • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Når du tar nye fag, regnes de inn i gjennomsnittet ditt etter utregningsformelen under.

Formelen for å regne inn nye fag i tillegg til stúdentspróf som følger klassesystemet:

{[(A x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

 • A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen
 • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

 • n1, n2, n3 osv = karakterer i norske programfag som skal føyes til som nye fag

 • B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes med

 • 10 = en konstant, alltid samme verdi

 • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Forbedre fag på Island

Du kan forbedre fag på det islandske vitnemålet ditt ved å ta samme eller tilsvarende fag i islandsk videregående skole.

 

Publisert 28. jan. 2013 10:44 - Sist endret 17. jan. 2019 09:46