Island – poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Når du skal regner om vitnemål som følger modulsystemet, regner du først ut gjennomsnittet av alle karakterene (einkunnir) på vitnemålet. Dette gjennomsnittet regnes om til en norsk gjennomsnittskarakter etter tabellen under.

Når du skal regner om vitnemål som følger klassesystemet, regner du først ut gjennomsnittet av alle karakterene på vitnemålet, dvs. både årskarakter (árskunnir) og eksamenskarakter (prófseinkunnir). Dette gjennomsnittet regnes om til en norsk gjennomsnittskarakter etter tabellen under.

Island Norge Island Norge Island Norge Island Norge
5,00 - 5,79 2,64 6,70 - 6,79 3,62 7,70 - 7,79 4,44 8,70 - 8,79 5,2
5,80 - 5,89 2,78 6,80 - 6,89 3,71 7,80 - 7,89 4,53 8,80 - 8,89 5,3
5,90 - 5,99 2,87 6,90 - 6,99 3,80 7,90 - 7,99 4,59 8,90 - 8,99 5,41
6,00 - 6,09 2,95 7,00 - 7,09 3,88 8,00 - 8,09 4,68 9,00 - 9,09 5,49
6,10 - 6,19 3,05 7,10 - 7,19 3,96 8,10 - 8,19 4,75 9,10 - 9,19 5,57
6,20 - 6,29 3,15 7,20 - 7,29 4,07 8,20 - 8,29 4,83 9,20 - 9,39 5,69
6,30 - 6,39 3,26 7,30 - 7,39 4,14 8,30 - 8,39 4,91 9,40 - 10,00 6,00
6,40 - 6,49 3,32 7,40 - 7,49 4,22 8,40 - 8,49 4,97    
6,50 - 6,59 3,45 7,50 - 7,59 4,30 8,50 - 8,59 5,08    
6,60 - 6,69 3,53 7,60 - 7,69 4,37 8,60 - 8,69 5,16    

*Karakterskalaen går fra  0-10 med 5 som laveste ståkarakter.

Omregningstabellen er utarbeidet på grunnlag av offisiell karakterstatistikk fra islandske utdanningsmyndigheter.

Omregning av enkeltkarakterer

Hvis du har generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen med en blanding av islandske og norske fag, blir de enkelte islandske karakterene omregnet etter tabellen under.

Islandsk karakter norsk karakter
10,0 6,00
9,0 5,49
8,0 4,68
7,0 3,88
6,0 2,95
5,0 2,64

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller islandsk.

Stúdentspróf etter reform av 2008 (studentsprof med 200 framhaldskolaeiningar (fein)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk 20 fein. Minst 5 fein må være på nivå 2

0,5 poeng

Matematikk R1 og Matematikk R2

Matematikk 30 fein. Minst 15 fein må være på nivå 3

1,5 poeng

Fysikk 1

Fysikk 15 fein. Minst 5 fein må være på nivå 3

0,5 poeng

Fysikk 1 og Fysikk 2

Fysikk 25 fein. Minst 10 fein må være på nivå 3

1,5 poeng

Kjemi 1

Kjemi 15 fein. Minst 5 fein må være på nivå 2

0,5 poeng

Kjemi 1 og Kjemi 2

Kjemi 25 fein. Minst 10 fein må være på nivå 3

1,0 poeng

Biologi 1

Biologi 15 fein. Minst 5 fein må være på nivå 2

0,5 poeng

Biologi 1 og Biologi 2

Biologi 25 fein. Minst 15 fein må være på nivå 3 1,0 poeng
Fremmedspråk 

Tredje fremmedspråk 15 fein

1,0 poeng

Stúdentspróf før reform av 2008 (stúdentsprof med 140 einingar)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk 15 einingar

0,5 poeng

Matematikk R1 og Matematikk R2

Matematikk 21 einingar

1,5 poeng

Fysikk 1

Fysikk 6 einingar

0,5 poeng

Fysikk 1 og Fysikk 2

Fysikk 12 einingar

1,5 poeng

Kjemi 1

Kjemi 6 einingar

0,5 poeng

Kjemi 1 og Kjemi 2

Kjemi 9 einingar

1,0 poeng

Biologi 1

Biologi 7 einingar

0,5 poeng

Biologi 1 og Biologi 2

Biologi 12 einingar 1,0 poeng
Fremmedspråk 

Tredje fremmedspråk 6 einingar

0,5 poeng
Fremmedspråk 

Tredje fremmedspråk 12 einingar

1,0 poeng

Fagene må være bestått med karakteren 5 eller bedre for å gi poeng.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Nye fag

Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole.

Du kan ta fag som gir inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen, eller som dekker spesielle opptakskrav. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Hvis du har tilsvarende fag på vitnemålet fra videregående skole, får du ikke regnet med nye fag du tar.

Nye fag som skal med i poengsummen, blir regnet inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.

Formelen for å regne inn nye fag:

{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • 25 = en konstant, alltid samme verdi

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • n1, n2, n3 osv = karakterer i norske programfag som skal regnes med som nye fag

  • B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes inn

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Forbedre fag på Island

Du kan forbedre gjennomsnittskarakteren din ved å ta kurs/fag i tillegg til ditt stúdentspróf. Du kan ta fag du trenger for å dekke spesielle opptakskrav eller fag som utløser språk- og realfagspoeng. Du kan får regnet med karakterene hvis du må ha fagene for å bli kvalifisert til bestemte studier eller hvis det lønner seg.

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Island betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år i utdanningsreformen av 2008 (stúdentspróf med 200 framhaldskolaeiningar/fein ). Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene

For deg som har utdanning fra Island betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år i utdanningsreformen av 2003 (stúdentspróf med 140 einingar). Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Hvis du har brukt mer enn normal tid på videregående skole, og du kan dokumentere grunnen til det, vil det bli vurdert om du likevel kan konkurrere i kvoten. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 28. jan. 2013 10:44 - Sist endret 30. nov. 2022 15:52