Island - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Når du skal regner om vitnemål som følger modulsystemet, regner du først ut gjennomsnittet av alle karakterene (einkunnir) på vitnemålet. Dette gjennomsnittet regnes om til en norsk gjennomsnittskarakter etter tabellen under.

Når du skal regner om vitnemål som følger klassesystemet, regner du først ut gjennomsnittet av alle karakterene på vitnemålet, dvs. både årskarakter (árskunnir) og eksamenskarakter (prófseinkunnir). Dette gjennomsnittet regnes om til en norsk gjennomsnittskarakter etter tabellen under.

Island Norge Island Norge Island Norge Island Norge
5,00-5,69 2,00 6,70-6,79 3,78 7,80-7,89 4,74 8,90-9,09 5,44
5,70-5,79 2,64 6,80-6,89 3,89 7,90-7,99 4,83 9,10-9,29 5,50
5,80,5,89 2,77 6,90-6,99 4,00 8,00-8,09 4,88 9,30-9,39 5,64
5,90-5,99 2,92 7,00-7,09 4,07 8,10-8,19 4,96 9,40-9,49 5,70
6,00-6,09 3,04 7,10-7,19 4,16 8,20-8,29 5,03 9,50-9,59 5,76
6,10-6,19 3,12 7,20-7,29 4,26 8,30-8,39 5,08 9,60-9,69 5,82
6,20-6,29 3,22 7,30-7,39 4,35 8,40-8,49 5,16 9,70-9,79 5,88
6,30-6,39 3,33 7,40-7,49 4,43 8,50-8,59 5,21 9,80-9,89 5,94
6,40-6,49 3,44 7,50-7,59 4,50 8,60-8,69 5,26 9,90-10,0 6,00
6,50-6,59 3,56 7,60-7,69 4,59 8,70-8,79 5,31    
6,60-6,69 3,67 7,70-7,79 4,67 8,80-8,89 5,38    

*Karakterskalaen går fra  0-10 med 5 som laveste ståkarakter.

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen er utarbeidet på grunnlag av offisiell karakterstatistikk fra islandske utdanningsmyndigheter.

Omregning av enkeltkarakterer

Hvis du har generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen med en blanding av islandske og norske fag, blir de enkelte islandske karakterene omregnet etter tabellen under.

Islandsk karakter norsk karakter
10,0 6,00
9,0 5,44
8,0 4,88
7,0 4,07
6,0 3,04
5,0 2,00

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller islandsk.

Hvis du har stúdentspróf i ny utdanningsreform, vil det bli vurdert om du har fag som gir språk- og realfagspoeng når du søker opptak.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjente hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk 15 einingar

0,5 poeng

Matematikk R1 og Matematikk R2

Matematikk 21 einingar

1,5 poeng

Fysikk 1

Fysikk 6 einingar

0,5 poeng

Fysikk 1 og Fysikk 2

Fysikk 12 einingar

1,5 poeng

Kjemi 1

Kjemi 6 einingar

0,5 poeng

Kjemi 1 og Kjemi 2

Kjemi 9 einingar

1,0 poeng

Biologi 1

Biologi 7 einingar

0,5 poeng

Biologi 1 og Biologi 2

Biologi 12 einingar 1,0 poeng
Fremmedspråk 

Tredje fremmedspråk 6 einingar

0,5 poeng
Fremmedspråk 

Tredje fremmedspråk 12 einingar

1,0 poeng

Fagene må være bestått med karakteren 5 eller bedre for å gi poeng.

Tilleggspoeng

Hvis du har krav på tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Island betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Hvis du har brukt mer enn 4 år på videregående skole, og du kan dokumentere grunnen til det, vil det bli vurdert om du likevel kan konkurrere i kvoten. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 28. jan. 2013 10:44 - Sist endret 17. jan. 2019 09:44