Island – spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole på Island.

Stúdentspróf i den nyeste utdanningsreformen etter lov av 2008 (stúdentspróf med 200 -240 feiningar)

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har 

Matematikk R1

20 fein hvorav minst 5 fein må være på nivå 2 / 2. Þrep

Matematikk R1 og Matematikk R1 og R2 30 fein hvorav minst 15 fein må være på nivå 3 / 3. Þrep
Fysikk 1 15 fein hvorav minst 5 fein må være på nivå 3 / 3. Þrep
Fysikk 1  og Fysikk 2 25 fein hvorav minst 10 fein må være på nivå 3 / 3. Þrep
Kjemi 1 15 fein hvorav minst 5 fein må være på nivå 2 / 2. Þrep
Kjemi 1 og Kjemi 2 25 fein hvorav minst 10 fein må være på nivå 3 / 3. Þrep
Biologi 1 15 fein hvorav minst 5 fein må være på nivå 2 / 2. Þrep
Biologi 1 og Biologi 2 25 fein hvorav minst 15 fein må være på nivå 3 / 3. Þrep

Stúdentspróf i tidligere utdanningsreform (stúdentspróf med 140 einingar)         

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

15 einingar i matematikk

Matematikk R1 og Matematikk R2

21 einingar i matematikk

Fysikk 1

6 einingar i fysikk

Fysikk 1 og Fysikk 2

12 einingar i fysikk

Kjemi 1

6 einingar i kjemi

Kjemi 1 og Kjemi 2

9 einingar i kjemi

Biologi 1

7 einingar i biologi

Biologi 1 og Biologi 2

12 einingar i biologi

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Dekkes fra Stúdentspróf med 200 einingar (reform etter lov av 2008) hvis du har:

 • 15 fein i matematikk med karakteren 7,0 i gjennomsnitt av alle modulene eller
 • 20 fein i matematikk hvorav minst 5 fein må være på nivå 2 / 2. Þrep med karakteren 5,0 i gjennomsnitt av alle modulene

Dekkes fra Stúdentspróf med 140 einingar hvis du har:

 • 6 einingar i matematikk med karakteren 7,0 i gjennomsnitt av alle modulene eller
 • 9 einingar med karakteren 5,0 i gjennomsnitt av alle modulene

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Dekkes fra Stúdentspróf med 200 einingar (reform etter lov av 2008) hvis du har:

 • 15 fein i matematikk med karakteren 8,0 i gjennomsnitt av alle modulene eller
 • 20 fein i matematikk hvorav minst 5 fein må være på nivå 2 / 2. Þrep med karakteren 5,0 i gjennomsnitt av alle modulene

Dekkes fra Stúdentspróf med 140 einingar hvis du har:

 • 6 einingar i matematikk med karakteren 8,0 i gjennomsnitt av alle modulene eller
 • 9 einingar med karakteren 5,0 i gjennomsnitt av alle modulene

  Karakteren 4 i Matematikk R2

  Dekkes fra Stúdentspróf med 200 einingar (reform etter lov av 2008) hvis du har:

  • 30 fein i matematikk hvorav minst 15 fein må være på nivå 3 (3. Þrep) med karakteren 8,0 i gjennomsnitt av alle modulene 

  Dekkes fra Stúdentspróf med 140 einingar hvis du har:

  • 21 einingar i matematikk med karakteren 8,0 i gjennomsnitt av alle modulene 

  Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

  Dekkes fra Stúdentspróf med 140 einingar hvis du har: 

  • 15 einingar i islandsk med karakteren 7,0 eller bedre og 
  • einingar i dansk, norsk eller svensk med karakteren 7,0 eller bedre. Gjennomsnittet regnes av alle modulene i faget

  Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

  Dekkes fra Stúdentspróf med 140 einingar hvis du har: 

  • minst 15 einingar i islandsk med karakteren 8,0 eller bedre og 
  • minst 6 einingar i dansk, norsk eller svensk med karakteren 8,0 eller bedre. Gjennomsnittet regnes av alle modulene i faget

  Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

  Dekkes fra Stúdentspróf med 200 einingar (reform etter lov av 2008) hvis du har:

  • 10 fein i engelsk på nivå 2 eller 3 (2. eller 3. Þrep) med karakteren 8,0 eller bedre

  Dekkes fra Stúdentspróf med 140 einingar hvis du har: 

  • einingar i engelsk med karakteren 8,0 eller bedre
   Gjennomsnittet regnes av alle modulene i faget.

  Kravet kan også dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

   

  Publisert 28. jan. 2013 10:44 - Sist endret 6. okt. 2021 14:22