Israel - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av samtlige fag på vitnemålet ditt, Bagrut. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Israel Norge Israel Norge Israel Norge Israel Norge
45,00-45,99 2,00 59,00-59,99 3,02 73,00-73,99 4,04 87,00-87,99 5,05
46,00-46,99 2,07 60,00-60,99 3,09 74,00-74,99 4,11 88,00-88,99 5,13
47,00-47,99 2,15 61,00-61,99 3,16 75,00-75,99 4,18 89,00-89,99 5,20
48,00-48,99 2,22 62,00-62,99 3,24 76,00-76,99 4,25 90,00-90,99 5,27
49,00-49,99 2,29 63,00-63,99 3,31 77,00-77,99 4,33 91,00-91,99 5,35
50,00-50,99 2,36 64,00-64,99 3,38 78,00-78,99 4,40 92,00-92,99 5,42
51,00-51,99 2,44 65,00-65,99 3,45 79,00-79,00 4,47 93,00-93,99 5,49
52,00-52,99 2,51 66,00-66,99 3,53 80,00-80,99 4,55 94,00-94,99 5,56
53,00-53,99 2,58 67,00-67,99 3,60 81,00-81,99 4,62 95,00-95,99 5,64
54,00-54,99 2,65 68,00-68,99 3,67 82,00-82,99 4,69 96,00-96,99 5,71
55,00-55,99 2,73 69,00-69,99 3,75 83,00-83,99 4,76 97,00-97,99 5,78
56,00-56,99 2,80 70,00-70,99 3,82 84,00-84,99 4,84 98,00-98,99 5,85
57,00-57,99 2,87 71,00-71,99 3,89 85,00-85,99 4,91 99,00-99,99 5,93
58,00-58,99 2,95 72,00-72,99 3,96 86,00-86,99 4,98 100,00 6,00

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk, hebraisk eller lokale språk tatt på videregående skole i Israel.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

4 units matematikk på Bagrut certificate

0,5

Matematikk R1 + R2 5 units matematikk på Bagrut certificate 1,5
Fysikk 1 4 units fysikk på Bagrut certificate 0,5
Fysikk 1 + 2 5 units fysikk på Bagrut certificate 1,5
Kjemi 1 4 units kjemi på Bagrut certificate 0,5
Kjemi 1 + 2 5 units kjemi på Bagrut certificate 1,0
Biologi 1 4 units biologi på Bagrut certificate 0,5
Biologi 1 + 2 5 units biologi på Bagrut certificate 1,0
Fremmedspråk, programfag, 140 timer 4 units fremmedspråk på Bagrut certificate 0,5
Fremmedspråk nivå III 5 units fremmedspråk på Bagrut certificate 1,0

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Israel betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 29. sep. 2015 09:37 - Sist endret 5. jan. 2021 18:15