Israel - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har relevant praksis eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra Bagrut Certificate fra Israel.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1 4 units matematikk på Bagrut certificate
Matematikk R1 og R2

5 units matematikk på Bagrut certificate

Fysikk 1

4 units fysikk på Bagrut certificate

Fysikk 1 og 2

5 units fysikk på Bagrut certificate

Kjemi 1 4 units kjemi på Bagrut certificate
Kjemi 1 og 2 5 units kjemi på Bagrut certificate
Biologi 1 4 units biologi på Bagrut certificate
Biologi 1 og 2 5 units biologi på Bagrut certificate

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Israel hvis du enten:

  • har 3 units matematikk på Bagrut Certificate med gjennomsnittskarakteren 59 eller bedre, eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din israelske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Israel hvis du enten:

  • har 3 units matematikk på Bagrut Certificate med gjennomsnittskarakteren 73 eller bedre, eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din israelske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med Bagrut Certificate hvis du har 5 units matematikk med gjennomsnittskarakteren 73 eller bedre.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 29. sep. 2015 09:38 - Sist endret 5. jan. 2021 18:12