Italia - hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din. 

Du som har utdanning fra Italia, må laste opp:

  • videregående skole (Diploma dell' esame di Stato conclusivo dei corsi di Istruzione secondario superiore/Diploma di maturità)
  • Allegato del diploma (di Superamento dell‘Esame di Stato), alle sidene 
  • karakterutskrift fra videregående skole (pagella scolastica)
  • diplom fra universitetet (hvis du har fullført en grad)
  • karakterutskrift fra universitetet
  • kompetansebevis hvis du har tatt fag i norsk videregående skole
  • dokumentasjon på kunnskaper i norsk
  • dokumentasjon på kunnskaper i engelsk

Avslutter du utdanning i Italia i år?

Vårsemesteret i italiensk skole blir avsluttet senere enn i norsk skole. Derfor vil elever i italiensk skole som regel ikke rekke å laste opp dokumentasjon i tide til å få opptak til høyere utdanning i Norge med studiestart det påfølgende semesteret. For opptak kreves det at du dokumenterer utdanningen din fra Italia med det offisielle diplomet du får utstedt - midlertidige attester er ikke godkjent. Hvis du er i ferd med å avslutte videregående opplæring i Italia når du søker om opptak i Norge, vil du bare kunne konkurrere om studieplass fra og med den dagen saksbehandleren din mottar den riktige dokumentasjonen.

Slik dokumenterer du norsk- og engelskkravet

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox

Du må dokumentere norskprøven for voksne innvandrere fra Vox med prøvebevis fra Vox som viser at du har fått resultatet B2 på alle de fire delprøvene. Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidat-nummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Norskspråklig grunnskole

Du må dokumentere norskspråklig grunnskole med vitnemål fra grunnskolen. I tillegg må du laste opp en bekreftelse på at du har gått alle årene på norsk- eller nordiskspråklig grunnskole. Bekreftelsen får du av skolene du har vært elev ved.

Engelsktester

Engelsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere engelsk (140 timer) med kompetansebevis.

TOEFL

Du må dokumentere TOEFL ved å bestille en official score report via ETS sine nettsider, i tillegg til å laste opp testbeviset i søknaden. Du må oppgi din saksbehandlers DI Code når du melder deg opp til testen, eller når du bestiller ny official score report. Samordna opptaks DI Code er 5166. Har du en annen saksbehandler enn Samordna opptak, må du bestille official score report til dette lærestedet.

Når du har bestilt en official TOEFL score report, må du enten laste opp en kopi av testbeviset ditt i søknaden din, eller et skriv om at du har bestilt official TOEFL score report, slik at saksbehandler får beskjed.

IELTS

Du må dokumentere IELTS med Test Report Form. Testen må kunne verifiseres.

Cambridge ESOL Examinations

Du må dokumentere Cambridge ESOL Examinations med testbevis. Du må også laste opp ID-nummer og candidate secret number, slik at vi kan verifisere testen.

Pearsons PTE Academic

Du må gi testsenteret informasjon om hvem som skal ha tilgang til testresultatet. Dette er lærestedet som skal saksbehandle søknaden din.

telc

Du må dokumentere telc med testbevis.

Universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur

Du må dokumentere en grad i engelsk språk eller engelsk litteratur med karakterutskrift og diplom fra universitetet.

Ett års universitetsstudier i et engelskspråklig land

Du må dokumentere ett års studier (tilsvarende 60 studiepoeng/ECTS) i et engelskspråklig land med karakterutskrift fra universitetet.

Engelskspråklig mastergrad

Du må dokumentere mastergraden med karakterutskrift og vitnemål fra universitetet. Det må gå fram av dokumentasjonen hvilket språk graden har vært undervist på.

Oversettelser

Du må laste opp dokumentasjonen både på originalspråket og oversatt til norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

Publisert 14. jan. 2013 10:14 - Sist endret 14. feb. 2018 10:17