Italia - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

 

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i det ferdig utregnede gjennomsnittet på Esame di Stato. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Karakterskala 60 -100

Italia Norge Italia Norge
60,00 2,56 81,00 4,35
61,00 2,77 82,00 4,40
62,00 2,98 83,00 4,44
63,00 3,19 84,00 4,48
64,00 3,40 85,00 4,52
65,00 3,47 86,00 4,56
66,00 3,53 87,00 4,60
67,00 3,60 88,00 4,64
68,00 3,65 89,00 4,68
69,00 3,70 90,00 4,71
70,00 3,75 91,00 4,75
71,00 3,80 92,00 4,79
72,00 3,87 93,00 4,83
73,00 3,93 94,00 4,86
74,00 4,00 95,00 4,90
75,00 4,05 96,00 5,08
76,00 4,10 97,00 5,27
77,00 4,15 98,00 5,45
78,00 4,20 99,00 5,63
79,00 4,25 100,00 5,82
80,00 4,30 100* 6,00

*lode (med utmerkelse)

Omregningstabellen er basert på offisiell statistikk fra italienske myndigheter.

Karakterskala 36 - 60

Italia Norge Italia Norge
36,00 2,00 49,00 4,17
37,00 2,17 50,00 4,33
38,00 2,33 51,00 4,50
39,00 2,50 52,00 4,67
40,00 2,67 3,00 4,83
41,00 2,83 54,00 5,00
42,00 3,00 55,00 5,17
43,00 3,17 56,00 5,33
44,00 3,33 57,00 5,50
45,00 3,50 58,00 5,67
46,00 3,67 59,00 5,83
47,00 3,83 60,00 6,00
48,00 4,00    

Forklaring til omregningstabellene

Hvert tall i Italia-kolonnen i tabellen over dekker desimalene 00 til 90, det vil si at karakteren 36,00 omfatter alle gjennomsnitt fra 36,00 til 36,90 osv.

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole, må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, for eksempel med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for italiensk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har (læreplan fra 2011)

Antall poeng

Matematikk S1

For eksempel minst 544 timer matematikk fra istituto tecnico - tourisimo, eller istituto tecnico - amministrazione, finanza e marketing.

0,5 poeng

Matematikk R1

Minst 396 timer matematikk fra Liceo classico, linguistico, science umane, musicale, eller artistico.

Matematikk fra liceo scientifico.

0,5 poeng
Matematikk R1 og R2

Matematikk fra Liceo scientifico, full fordypning alle fem år, minst 726 timer.

1,5 poeng
Fysikk 1

Minst 140 timer fysikk fra Liceo classico, linguistico, science umane, artistico, eller musicale.

Fysikk fra Liceo scientifico.

0,5 poeng
Fysikk 1 og 2

Fysikk fra Liceo scientifico, full fordypning, minst 429 timer.

1,5 poeng
Informasjonsteknologi 1

For eksempel minst 165 timer informatikk fra istituto tecnico - amministrazione, finanza e marketing.

0,5 poeng
Informasjonsteknologi 1 og 2

For eksempel minst 330 timer informatikk fra istituto tecnico - amministrazione, finanza e marketing.

1 poeng
Fremmedspråk nivå I

For eksempel 2. fremmedspråk fra istituto tecnico - amminitrazione, finanza e marketing, eller

3. fremmedspråk fra istituto tecnico - amminitrazione, finanza e marketing eller istituto tecnico - turisimo.

0,5 poeng
Fremmedspråk nivå II

For eksempel 2. fremmedspråk fra istituto tecninco - turisimo eller Liceo linguistico, eller

3. fremmedspråk fra Liceo linguistico.

0,5 poeng

 

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har (læreplan fra 2003)

Antall poeng

Matematikk R1

Minst 363 årstimer matematikk fra Liceo classico, linguistico, science umane, musicale, eller artistico.

Matematikk fra Liceo scientifico.

0,5 poeng
Matematikk R1 og R2

Matematikk fra Liceo scientifico, full fordypning alle fem år, minst 594 årstimer.

1,5 poeng
Fysikk 1

Minst 140 timer fysikk fra Liceo classico, linguistico, science umane, artistico, eller musicale.

Fysikk fra Liceo scientifico.

0,5 poeng
Fysikk 1 og 2

Fysikk fra Liceo scientifico, full fordypning, minst 264 årstimer.

1,5 poeng
Fremmedspråk nivå II

For eksempel 2. fremmedspråk eller 3. fremmedspråk fra Liceo linguistico.

0,5 poeng

Timetallene i tabellene over er det totale antall timer for 5 år i videregående skole og er oppgitt på ditt Certifica.

Tabellene over er ingen uttømmende liste. Biologi og kjemi fra Liceo, og fag fra istituto tecnico-linjer, blir vurdert individuelt så lenge du dokumenterer antall undervisningstimer du har hatt i de aktuelle fagene. Dette gjelder også hvis du har dokumentasjon som viser at du har hatt flere timer matematikk eller fysikk i løpet av de 3 siste årene enn det som er bestemt i nasjonale læreplaner for videregående utdanning etter 1998/1999. Dokumentasjonen blir vurdert når du søker opptak.

Fullførte du videregående utdanning før 1998/99, blir de spesielle opptakskravene vurdert individuelt.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Italia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 5 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 5 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 14. jan. 2013 10:14 - Sist endret 21. jan. 2019 11:20