Italia - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Italia.

Læreplan fra 2011

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har (læreplan fra 2011)

Matematikk S1

For eksempel minst 544 timer matematikk fra istituto tecnico - tourisimo, amministrazione, finanza e marketing.

Matematikk R1

Minst 396 timer matematikk fra Liceo classico, linguistico, science umane, musicale, eller artistico.

Matematikk fra liceo scientifico.

Matematikk R1 og R2

Matematikk fra Liceo scientifico, full fordypning alle fem år, minst 726 timer.

Fysikk 1

Minst 140 timer fysikk fra Liceo classico, linguistico, science umane, artistico, eller musicale.

Fysikk fra Liceo scientifico.

Fysikk 1 og fysikk 2

Fysikk fra Liceo scientifico, full fordypning, minst 429 timer.

Informasjonsteknologi 1

For eksempel minst 165 timer informatikk fra istituto tecnico - amministrazione, finanza e marketing.

Informasjonsteknologi 1 og 2

For eksempel minst 330 timer informatikk fra istituto tecnico - amministrazione, finanza e marketing.

Timetallene i tabellene over er det totale antall timer for 5 år i videregående skole og er oppgitt på ditt Certifica.

Tabellene over er ingen uttømmende liste. Biologi og kjemi fra Liceo, og fag fra istituto tecnico-linjer, blir vurdert individuelt så lenge du dokumenterer antall undervisningstimer du har hatt i de aktuelle fagene. Dette gjelder også hvis du har dokumentasjon som viser at du har hatt flere timer matematikk eller fysikk i løpet av de 3 siste årene enn det som er bestemt i nasjonale læreplaner for videregående utdanning etter 1998/1999. Dokumentasjonen blir vurdert når du søker opptak.

Fullførte du videregående utdanning før 1998/99, blir de spesielle opptakskravene vurdert individuelt.

Læreplan fra 2003

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har (læreplan fra 2003)

Matematikk R1

Minst 363 årstimer matematikk fra Liceo classico, linguistico, science umane, musicale, eller artistico.

Matematikk fra Liceo scientifico.

Matematikk R1 og R2

Matematikk fra Liceo scientifico, full fordypning alle fem år, minst 594 årstimer.

Fysikk 1

Minst 140 timer fysikk fra Liceo classico, linguistico, science umane, artistico, eller musicale.

Fysikk fra Liceo scientifico.

Fysikk 1 og fysikk 2

Fysikk fra Liceo scientifico, full fordypning, minst 264 årstimer.

Timetallene i tabellene over er det totale antall timer for 5 år i videregående skole og er oppgitt på ditt Certifica.

Tabellene over er ingen uttømmende liste. Biologi og kjemi fra Liceo, og fag fra istituto tecnico-linjer, blir vurdert individuelt så lenge du dokumenterer antall undervisningstimer du har hatt i de aktuelle fagene. Dette gjelder også hvis du har dokumentasjon som viser at du har hatt flere timer matematikk eller fysikk i løpet av de 3 siste årene enn det som er bestemt i nasjonale læreplaner for videregående utdanning etter 1998/1999. Dokumentasjonen blir vurdert når du søker opptak.

Fullførte du videregående utdanning før 1998/99, blir de spesielle opptakskravene vurdert individuelt.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med italiensk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk med gjennomsnittskarakteren 7 eller bedre på skoleresultatet eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din italienske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med italiensk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk med gjennomsnittskarakteren 8 eller bedre på skoleresultatet eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din italienske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med italiensk videregående utdanning hvis du har full fordypning i matematikk i alle 5 årene på Liceo Scientifico, og har fått karakteren 8 eller bedre på skoleresultatet de to siste semestrene.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 18. jan. 2013 10:59 - Sist endret 9. jan. 2021 19:41