Japan - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

 

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din japanske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Før du bruker omregningstabellen, må du regne om alle bokstavkarakterene på karakterutskriften din fra videregående skole til en tallverdi.

Omregning av japanske karakter

Japansk karakter

Tallverdi

Shu eller 5

5

Yu eller 4

4

Ryo eller 3

3

Ka eller 2

2

Fuka eller 1

stryk regnes ikke om

Etter at du har gitt alle karakterene en tallverdi regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene dine. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10

Japan

Norge Japan Norge Japan Norge
2,00-2,04 2,00 3,053,05-3,09 3,40 4,10-4,14 4,80
2,05-2,09 2,07 3,103,10-3,14 3,47 4,15-4,19 4,87
2,10-2,14 2,13 3,15-3,19 3,53 4,20-4,24 4,93
2,15-2,19 2,20 3,20-3,24 3,60 4,25-4,29 5,00
2,20-2,24 2,27 3,25-3,29 3,67 4,30-4,34 5,07
2,25-2,29 2,33 3,30-3,34 3,73 4,35-4,39 5,13
2,30-2,34 2,40 3,35-3,39 3,80 4,40-4,44 5,20
2,35-2,39 2,47 3,40-3,44 3,87 4,45-4,49 5,27
2,40-2,44 2,53 3,45-3,49 3,93 4,50-4,54 5,33
2,45-2,49 2,60 3,50-3,54 4,00 4,55-4,59 5,40
2,50-2,54 2,67 3,55-3,59 4,07 4,60-4,64 5,47
2,55-2,59 2,73 3,60-3,64 4,13 4,65-4,69 5,53
2,60-2,64 2,80 3,65-3,69 4,20 4,70-4,74 5,60
2,65-2,69 2,87 3,70-3,74 4,27 4,75-4,79 5,67
2,70-2,74 2,93 3,75-3,79 4,33 4,80-4,84 5,73
2,75-2,79 3,00 3,80-3,84 4,40 4,85-4,89 5,80
2,80-2,84 3,07 3,85-3,89 4,47 4,90-4,94 5,87
2,85-2,89 3,13 3,90-3,94 4,53 4,95-4,99 5,93
2,90-2,94 3,20 3,95-3,99 4,60 5,00 6,00
2,95-2,99 3,27 4,00-4,04 4,67    
3,00-3,04 3,33 4,05-4,09 4,73    

Omregningstabellen er basert på lineær omregning

Har du ikke dokumentasjon på karakterer fra videregående skole?

Det er karakterene fra videregående skole som er rangeringsgrunnlaget for søknaden din. Dersom du ikke får karakterutskriftene dine fra videregående skole etter 5 år kan vi ikke poengberegne søknaden din, og du vil få en individuell vurdering.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng.

Du får ikke poeng for japansk tatt på videregående skolen i Japan. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som gir poeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

 10 credits i matematikk

0,5

Matematikk R1 + R2 15 credits i matematikk 1,5
Biologi 1 7 credits i biologi 0,5
Biologi 1 + 2 11 credits i biologi 1
Fysikk 1 7 credits i fysikk 0,5
Fysikk 1 + 2 11 credits i fysikk 1, 5
Kjemi 1 7 credits i kjemi 0,5
Kjemi 1 + 2 11 credits i kjemi 1
Fremmedspråk 5 credits i tredje fremmedspråk 0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i, er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Japan betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 6. mars 2018 10:06 - Sist endret 21. nov. 2022 13:17