Japan - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

 

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din japanske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å bruke omregningstabellen må alle bokstavkarakterene dine på karakterutskriften din først regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabellen under.

Japansk karakter

Tallverdi

Shu eller 5

5

Yu eller 4

4

Ryo eller 3

3

Ka eller 2

2

Fuka eller 1

stryk regnes ikke om

Etter at du har gitt alle karakterene en tallverdi regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene dine. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10

Japan

Norge Japan Norge Japan Norge
2,00-2,04 2,00 3,053,05-3,09 3,40 4,10-4,14 4,80
2,05-2,09 2,07 3,103,10-3,14 3,47 4,15-4,19 4,87
2,10-2,14 2,13 3,15-3,19 3,53 4,20-4,24 4,93
2,15-2,19 2,20 3,20-3,24 3,60 4,25-4,29 5,00
2,20-2,24 2,27 3,25-3,29 3,67 4,30-4,34 5,07
2,25-2,29 2,33 3,30-3,34 3,73 4,35-4,39 5,13
2,30-2,34 2,40 3,35-3,39 3,80 4,40-4,44 5,20
2,35-2,39 2,47 3,40-3,44 3,87 4,45-4,49 5,27
2,40-2,44 2,53 3,45-3,49 3,93 4,50-4,54 5,33
2,45-2,49 2,60 3,50-3,54 4,00 4,55-4,59 5,40
2,50-2,54 2,67 3,55-3,59 4,07 4,60-4,64 5,47
2,55-2,59 2,73 3,60-3,64 4,13 4,65-4,69 5,53
2,60-2,64 2,80 3,65-3,69 4,20 4,70-4,74 5,60
2,65-2,69 2,87 3,70-3,74 4,27 4,75-4,79 5,67
2,70-2,74 2,93 3,75-3,79 4,33 4,80-4,84 5,73
2,75-2,79 3,00 3,80-3,84 4,40 4,85-4,89 5,80
2,80-2,84 3,07 3,85-3,89 4,47 4,90-4,94 5,87
2,85-2,89 3,13 3,90-3,94 4,53 4,95-4,99 5,93
2,90-2,94 3,20 3,95-3,99 4,60 5,00 6,00
2,95-2,99 3,27 4,00-4,04 4,67    
3,00-3,04 3,33 4,05-4,09 4,73    

Omregningstabellen er basert på lineær omregning

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Det er foreløpig ikke vurdert om noen fag fra Japan kan gi språk- og realfagspoeng. Dette blir vurdert individuelt når du søker opptak. Det må stå på karakterutskriften(transcript) hvor mange units du har hatt i hvert fag på videregående for at vi skal vurdere om du kan få språk- og realfagspoeng.

Du får ikke poeng for japansk tatt på videregående skolen i Japan. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i, er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Japan betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 6. mars 2018 10:06 - Sist endret 20. nov. 2020 16:18