Japan - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Det er normalt ingen realfag som er godkjent fra Japan, men vi kan vurdere om utdanningen din dekker enkelte krav. Det må stå på karakterutskriften(transcript) hvor mange timer eller units du har hatt i hvert fag på videregående for at vi skal vurdere om du kan dekke realfag.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med japansk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk med karakteren 2,75 eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din japanske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med japansk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk med karakteren 3,50 eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din japanske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med japanske videregående utdanning.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 6. mars 2018 10:06 - Sist endret 27. jan. 2020 09:05