Japan - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Japan

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Matematikk R1

 10 credits i matematikk

Matematikk R1 + R2 15 credits i matematikk
Biologi 1 7 credits i biologi
Biologi 1 + 2 11 credits i biologi
Fysikk 1 7 credits i fysikk
Fysikk 1 + 2 11 credits i fysikk
Kjemi 1 7 credits i kjemi
Kjemi 1 + 2 11 credits i kjemi

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med japansk videregående utdanning hvis du enten:

  • har bestått 8 credits i matematikk med gjennomsnittskarakteren 2,75 eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din japanske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med japansk videregående utdanning hvis du enten:

  • har bestått 8 credits i matematikk med gjennomsnittskarakteren 3,50 eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din japanske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

  • har 15 credits i matematikk med gjennomsnittskarakteren 3,50

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 6. mars 2018 10:06 - Sist endret 31. jan. 2022 10:57