Jemen - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Jemen.

Fagene må være bestått og framgå på avgangsvitnemålet (General Secondary Education Certificate)

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Matematikk R1

Matematikk på vitnemålet fra Scientific Section

Fysikk 1

Fysikk på vitnemålet fra Scientific Section

Kjemi 1 Kjemi på vitnemålet fra Scientific Section

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med jemenittiske videregående utdanning hvis du enten har:

  • bestått matematikk på avgangsvitnemålet med prosentkarakteren 63 eller bedre, eller
  • bestått matematikk på avgangsvitnemålet fra Scientific Section

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med jemenittiske videregående utdanning hvis du enten:

  • bestått matematikk på avgangsvitnemålet med prosentkarakteren 75 eller bedre, eller
  • bestått matematikk på avgangsvitnemålet fra Scientific Section

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med jemenittisk videregående utdanning.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 8. jan. 2020 11:25 - Sist endret 5. jan. 2021 18:41