Jordan - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Jordan.

Fagene må være bestått og framgå på avgangsvitnemålet (General Secondary Education Certificate).

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Matematikk R1

Matematikk fra naturvitenskapelig linje (Scientific stream)

Fysikk 1

Fysikk fra naturvitenskapelig linje (Scientific stream)

Kjemi 1 Kjemi fra naturvitenskapelig linje (Scientific stream)
Biologi 1 Biologi 1 fra naturvitenskapelig linje (Scientific stream)

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med jordansk videregående utdanning hvis du har bestått matematikk på avgangsvitnemålet fra Scientific Stream.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med jordansk videregående utdanning hvis du har bestått matematikk på avgangsvitnemålet fra Scientific Stream.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med jordansk videregående utdanning.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 8. jan. 2020 11:27 - Sist endret 22. jan. 2020 15:12