Jordan - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Jordan.

Fagene må være bestått og framgå på avgangsvitnemålet (General Secondary Education Certificate).

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Matematikk R1

Matematikk fra Scientific Track eller

Management Information System Track

Matematikk R1 Matematikk fra Industrial Track (University Preparation), Comprehensive Vocational Secondary Education,

Fysikk 1

Fysikk fra Scientific Track

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med jordansk videregående utdanning hvis du dekker kravet til Matematikk R1. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med jordansk videregående utdanning hvis du dekker kravet til Matematikk R1. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med jordansk videregående utdanning.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 8. jan. 2020 11:27 - Sist endret 6. jan. 2021 09:30