Kamerun engelskspråklig - opptakskrav

For å studere i Norge må du ha generell studiekompetanse.

Har du generell studiekompetanse?

Du har generell studiekompetanse når du har:

1

Fullført videregående skole

  • Cameroon General Certificate of Education, Ordinary level  og
  • Cameroon General Certificate of Education, Advanced Level med minst 3 beståtte fag

Fagene engelsk og matematikk må være bestått på Ordinary eller Advanced level.

2

Dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk

For å få generell studiekompetanse må du dokumentere en godkjent test i norsk og godkjent test i engelsk.

Publisert 24. jan. 2013 20:14 - Sist endret 17. jan. 2018 13:21