Kamerun franskspråklig - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i franskspråklig Kamerun.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

matematikk med karakteren 10 eller bedre fra Série B
Matematikk R1 og Matematikk R2

matematikk med karakteren 10 eller bedre fra Série C, D eller E

Fysikk 1

fysikk med karakteren 10 eller bedre fra Série C eller D

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra franskspråklig Kamerun hvis du enten:

  • har matematikk fra Série A med karakteren 12,5 eller bedre eller
  • har matematikk fra Série B, C, D eller E med karakteren 10 eller bedre.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra franskspråklig Kamerun hvis du enten:

  • har matematikk fra Série A med karakteren 15 eller bedre eller
  • har matematikk fra Série B, C, D eller E med karakteren 10 eller bedre.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med videregående utdanning fra franskspråklig Kamerun hvis du har matematikk fra Série C, D eller E med karakteren 15 eller bedre.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.
 

Publisert 26. jan. 2013 19:39 - Sist endret 6. jan. 2021 08:44