Kamerun engelskspråklig – opptakskrav

For å studere i Norge må du ha generell studiekompetanse.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Har du generell studiekompetanse?

Du har generell studiekompetanse når du har:

1

Fullført videregående skole

  • Cameroon General Certificate of Education, Ordinary level  og
  • Cameroon General Certificate of Education, Advanced Level med minst 3 beståtte fag

Fagene engelsk og matematikk må være bestått på Ordinary eller Advanced level.

2

Dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk

For å få generell studiekompetanse må du dokumentere en godkjent test i norsk og godkjent test i engelsk.

Kravet til engelsk er dekket hvis du har engelsk på Ordinary eller Advanced level på Cameroon General Certificate of Education.

3

Lastet opp riktig dokumentasjon

Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon i søknaden din.

 

Publisert 24. jan. 2013 20:14 - Sist endret 20. nov. 2022 11:47