Kamerun engelskspråklig – poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne gjennomsnittskarakteren din, må alle karakterene på Cameroon General Certificate of Education, Advanced Level regnes om til en tallverdi etter tabellen under. 

Etter at du har gitt alle karakterene en tallverdi, regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene dine. Så ganger du tallet med 10. Dette er karakterpoengene dine.

Cameroon General Certificate of Education, Advanced level

Kamerun Norge

A

6,00

B

5,00

C

4,00

D

3,00

E

2,00

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for lokale språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1 + R2 Mathematics / Further mathematics på GCE Advanced level 1,5
Fysikk 1 + 2 Physics på GCE Advanced level 1,5
Kjemi 1 + 2 Chemistry på GCE Advanced level 1,0
Biologi 1 + 2 Biology på GCE Advanced level 1,0
Fremmedspråk nivå III French på GCE Advanced level 1,5

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Kamerun betyr normert tid at du har fullført Ordinary og Advanced Level løpet av 5 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 5 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

Publisert 24. jan. 2013 20:14 - Sist endret 21. nov. 2022 13:19