Kamerun engelskspråklig – spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i engelskspråklig Kamerun

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Pure mathematics with mechanics på GCE Advanced Level eller

Pure mathematics with statistics på GCE Advanced level

Matematikk R1+R2

Mathematics på GCE Advanced Level eller

Further mathematics på GCE Advanced level

Fysikk 1+2 Physics på GCE Advanced level
Kjemi 1+2 Chemistry på GCE Advanced level
Biologi 1+2 Biology på GCE Advanced level

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Kamerun hvis du enten:

  • har matematikk på Ordinary Level med karakteren B eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Kamerun hvis du enten:

  • har matematikk på Ordinary Level med karakteren B eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med videregående utdanning hvis du har enten: 

Mathematics eller Further mathematics på Advanced level med karakteren C eller bedre

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes hvis du har

English på Ordinary level med karakteren B eller bedre eller

English på Advanced level med karakteren E eller bedre eller

med en godkjent prøve eller test i engelsk.

 

Publisert 24. jan. 2013 20:14 - Sist endret 4. jan. 2021 18:52