Kapp Verde - nye fag i norsk videregående skole

Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole.

Hvilke fag kan du ta?

Du kan ta fag som gir språk- og realfagspoeng, eller som dekker spesielle opptakskrav

Når du tar nye fag, får du uttelling for dette i den individuelle vurderingen.

 

Publisert 24. jan. 2013 10:02 - Sist endret 29. jan. 2019 15:18