Kapp Verde - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Det er normalt ingen spesielle opptakskrav som er dekket fra Kapp Verde, men vi kan vurdere om utdanningen din dekker enkelte krav.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Kapp Verde hvis du har matematikk på avgangsvitnemålet fra videregående skole med gjennomsnittskarakteren 13 eller bedre.

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Kapp Verde hvis du har matematikk på avgangsvitnemålet fra videregående skole med gjennomsnittskarakteren 15,0 eller bedre. Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med videregående utdanning fra Kapp Verde.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 24. jan. 2013 10:02 - Sist endret 12. jan. 2021 12:13