Kasakhstan - krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har. Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon.

A

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

 • Norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

 • Norskprøven fra Kompetanse Norge (tidligere Vox) med minst B2 eller C1 på alle fire delprøver 

 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene

 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter

 • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig (Bergenstesten) med resultat "Bestått" på begge prøver
  Har du tatt den skriftlige testen før 2009, må du ha minst 450 poeng. Har du tatt den muntlige testen før 2009, må du ha minst 500 poeng.

B

Mangler du et år med universitetsutdanning for å oppnå generell studiekompetanse, er det bare mulig å dekke kravet i norsk med:

 • norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon og gir saksbehandler tilgang til å verifisere testen der det er nødvendig.

A

Alle kan dekke kravet til engelsk med én av følgende prøver:

B

Det er også mulig å dekke kravet til engelsk hvis du:

 • har fullført en universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur, der faget engelsk utgjør hoveddelen av studiet

 • har en påbegynt eller fullført universitetsgrad i engelsk språk og litteratur, der engelsk har et omfang på minst 60 ECTS eller tilsvarende. For å dekke kravet med høyere utdanning fra Kasakhstan, må du ha minst 35 KZCS (eventuelt 1500 timer eller 60 ECTS) engelsk.

 • har fullført en engelskspråklig mastergrad

Publisert 31. jan. 2019 09:57 - Sist endret 18. jan. 2021 09:15