Kina - hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din. 

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Tips før du laster opp dokumentasjon

 • Sjekk om dokumentet allerede ligger i søknaden før du laster opp noe nytt
 • Gi filene forståelige navn, for eksempel "vitnemål fra videregående"
 • Alle fire hjørner av dokumentet skal være med, og teksten må være tydelig

Dette må du dokumentere i søknaden din

Oversettelser

 

Du må laste opp all dokumentasjon både på originalspråket og oversatt til norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

Navneendring Hvis du har skiftet navn, må du dokumentere dette med for eksempel vigselsattest eller melding om navneendring fra Skatteetaten.
Videregående utdanning
 • Vitnemål (Senior School Leaving Certificate, Senior Middle School/High School Leaving Certificate)
 • avsluttende eksamen (Huikao, General Ability Test)
 • Hvis du skal dekke spesielle opptakskrav med den videregående utdanningen din, må du også laste opp karakterutskriften for alle 3 årene på videregående skole
 • Hvis det ikke ble avholdt avsluttende eksamen på skolen din, må du laste opp en bekreftelse på dette fra skolen eller kinesiske utdanningsmyndigheter
 • For at vi skal kunne rangere søknaden din, må du dokumentere hvilken karakterskala som ble brukt og hva som var laveste beståtte karakter
Høyere utdanning
 • Karakterutskrift
 • Vitnemål hvis du har fullført en grad
Utdanning fra Norge

Hvis du har for eksempel høyere utdanning, fagskole eller folkehøgskole fra Norge, kan du lese mer om hvordan du dokumenterer dette på egne sider om gyldig dokumentasjon.

Fag tatt i norsk videregående skole dokumenterer du med kompetansebevis.

Norsk Du må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk med en godkjent test eller prøve. Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon.

Engelsk

 

Du må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i engelsk med en godkjent test eller prøve. Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon. Hvis du har tatt Pearsons eller CAE, må du i tillegg gi saksbehandler tilgang til å verifisere testen.

Slik dokumenterer du norsk og engelsk

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis for både skriftlig og muntlig test fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge (tidligere Vox)

Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått resultatet B2 eller C1 på alle de fire delprøvene.

Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Norskspråklig grunnskole

Du må dokumentere norskspråklig grunnskole med vitnemål fra grunnskolen. I tillegg må du laste opp en bekreftelse på at du har gått alle årene på norsk- eller nordiskspråklig grunnskole. Bekreftelsen får du av skolene du har vært elev ved.

Engelsktester

Engelsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere engelsk (140 timer) med kompetansebevis.

TOEFL

Du må dokumentere TOEFL med Test Taker Score Report. Testen må kunne verifiseres.

IELTS

Du må dokumentere IELTS med Test Report Form. Testen må kunne verifiseres.

Cambridge English Exams

For å dokumentere Cambridge English Exams må du gjøre to ting: 

 1. Du må laste opp testbeviset ditt
 2. Du må gi Samordna opptak online tilgang til testbeviset ditt. Det gjør du på Cambridge Assessment English Candidate Website (CAE). Hvis du ikke gjorde dette da du tok testen, kan du bestille tilgang på CAEs nettsider senere. 

Merk at Samordna opptak er registrert med det engelske navnet Norwegian Universities and Colleges Admission Service.

Hvis du gir Samordna opptak online tilgang etter at du har fått en etterlysning fra oss, må du gi oss beskjed ved å laste opp et skriv i søknaden din om at du har bestilt tilgang. 

Hvis du har en annen saksbehandler enn Samordna opptak, må du gi dette lærestedet online tilgang til testresultatet ditt. 

Pearsons PTE Academic

Du må gi testsenteret informasjon om hvem som skal ha tilgang til testresultatet. Dette er lærestedet som skal saksbehandle søknaden din.

telc

Du må dokumentere telc med testbevis.

Universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur

Du må dokumentere en grad i engelsk språk eller engelsk litteratur med karakterutskrift og diplom fra universitetet.

Ett års videregående skole / universitetsstudier i et engelskspråklig land

Du må dokumentere ett års videregående skole eller ett års studier (tilsvarende 60 studiepoeng/ECTS) i et engelskspråklig land med karakterutskrift fra skolen eller universitetet. Utdanning tatt i USA og Canada, både videregående og høyere utdanning, må dokumenteres med official transcript. Se nettsiden om landet for mer informasjon om official transcript. 

Engelskspråklig mastergrad

Du må dokumentere mastergraden med karakterutskrift og vitnemål fra universitetet. Det må gå fram av dokumentasjonen hvilket språk graden har vært undervist på.

Publisert 24. jan. 2013 12:58 - Sist endret 22. feb. 2021 10:10