Kina - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

 

 

 

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For at vi skal regne skal kunne regne ut gjennomsnittskarakteren din, må det stå på avsluttende eksamen eller karakterutskriften hvilken karakterskala som ble brukt og hva som var lavest ståkarakter.

Avsluttende eksamen med karakteren C som laveste ståkarakter

Denne omregningstabellen brukes bare for avsluttende eksamen med karakteren C som lavest ståkarakter.

For å bruke omregningstabellen må bokstavkarakterene dine fra avsluttende eksamen regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabellen under.

Bokstavkarakter

Tallverdi

A

1

B

2

C

3

D/E

stryk

Etter at du har gitt alle karakterene en tallverdi regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene på avsluttende eksamen. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Kina Norge Kina Norge Kina Norge Kina Norge
3,00-2,92 2,00 2,50-2,45 3,58 1,88-1,81 4,04 1,56 4,54
2,91-2,89 2,67 2,44-2,34 3,64 1,80-1,79 4,12 1,55-1,46 4,58
2,88-2,87 2,80 2,33-2,31 3,69 1,78 4,19 1,45 4,63
2,86-2,81 2,88 2,30-2,21 3,73 1,77-1,74 4,20 1,44-1,41 4,67
2,80-2,76 2,96 2,20-2,12 3,76 1,73-1,71 4,24 1,40-1,34 4,75
2,75-2,71 3,04 2,11-2,10 3,78 1,70 4,26 1,33-1,31 4,82
2,70-2,68 3,24 2,09 3,80 1,69-1,68 4,30 1,30-1,23 4,85
2,67 3,36 2,08-2,01 3,86 1,67 4,36 1,22-1,21 4,92
2,66-2,65 3,68 2,00-1,92 3,90 1,66-1,65 4,38 1,20-1,12 5,04
2,64-2,57 3,44 1,91 3,92 1,64 4,40 1,11 5,18
2,56 3,52 1,90 3,96 1,63-1,61 4,42 1,10-1,01 5,43
2,55-2,51 3,54 1,89 4,00 1,60-1,57 4,48 1,00 6,00

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Kina som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Hvis du ikke har karakteren C som laveste ståkarakter eller ikke har avsluttende eksamen 

Foreløpig er det bare utarbeidet omregningstabell for karakterskala med C som ståkarakter. Hvis du har en annen lavere ståkarakter på avsluttende eksamen eller ikke hadde avsluttende eksamen, får du en individuell vurdering.

Du må laste opp bekreftelse fra skolen din eller kinesiske utdanningsmyndigheter dersom det ikke ble avholdt avsluttende eksamen det aktuelle året i provinsen din.

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Søknaden din blir vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene og gjennomsnittet av karakterene fra din kinesiske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3, og de kinesiske 2/3.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, f.eks. med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du kan kun få poeng hvis du kan dokumentere hvor mange studiepoeng du hadde i hvert enkelt fag da du gikk på videregående skole i Kina. Hvis antall studiepoeng ikke står på karakterutskriften, må du dokumentere antall undervisningstimer med en bekreftelse fra skolen din for å få eventuelle språk- og realfagspoeng.

Du får ikke poeng for fag fra yrkesfaglig videregående utdanning.

Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for kinesisk, uigurisk eller andre lokale språk.

Språk- og realfagspoeng

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Minst 20 studiepoeng i matematikk

0,5 poeng

Matematikk R1 og R2

Minst 24 studiepoeng i matematikk

1,5 poeng

Kjemi1

Minst 8 studiepoeng i kjemi 0,5 poeng
Fysikk 1

Minst 8 studiepoeng i fysikk

0,5 poeng

Biologi 1

Minst 8 studiepoeng i biologi

0,5 poeng

Teknologi og forskningslære 1

Minst 8 studiepoeng i teknologi

0,5 poeng

Japansk nivå I, programfag

Minst 10 studiepoeng i japansk

0,5 poeng

Russisk nivå I, programfag

Minst 10 studiepoeng i russisk

0,5 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Kina betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 20. feb. 2017 13:26 - Sist endret 31. jan. 2019 13:53