Kina - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din kinesiske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For at vi skal kunne regne ut gjennomsnittskarakteren din fra kinesisk videregående skole, må følgende være oppgitt på utdanningsdokumentasjonen:

  • hvilken karakterskala som ble brukt
  • hva som var lavest ståkarakter.

Hvis dette ikke står på dokumentasjonen din, må du laste opp en bekreftelse på karakterskala og laveste beståtte karakter fra skolen du gikk på, eller fra kinesiske utdanningsmyndigheter.

Avsluttende eksamen med karakteren C som laveste ståkarakter

Denne omregningstabellen bruker du hvis du har avsluttende eksamen med karakteren C som laveste ståkarakter.

For å bruke omregningstabellen må bokstavkarakterene dine fra avsluttende eksamen først regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabellen under.

Bokstavkarakter

Kinesisk karakter

Tallverdi

A

优秀 eller 优 (Excellent)

1

B

良好 eller 良 (Good)

2

C

及格 eller 中 (Pass)

3

D/E

不及格 eller 差 (Fail)

Ikke bestått, regnes ikke med

Etter at du har gitt alle karakterene en tallverdi, regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene på avsluttende eksamen. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Kina Norge Kina Norge Kina Norge Kina Norge
3,00-2,92 2,00 2,50-2,45 3,58 1,88-1,81 4,04 1,56 4,54
2,91-2,89 2,67 2,44-2,34 3,64 1,80-1,79 4,12 1,55-1,46 4,58
2,88-2,87 2,80 2,33-2,31 3,69 1,78 4,19 1,45 4,63
2,86-2,81 2,88 2,30-2,21 3,73 1,77-1,74 4,20 1,44-1,41 4,67
2,80-2,76 2,96 2,20-2,12 3,76 1,73-1,71 4,24 1,40-1,34 4,75
2,75-2,71 3,04 2,11-2,10 3,78 1,70 4,26 1,33-1,31 4,82
2,70-2,68 3,24 2,09 3,80 1,69-1,68 4,30 1,30-1,23 4,85
2,67 3,36 2,08-2,01 3,86 1,67 4,36 1,22-1,21 4,92
2,66-2,65 3,68 2,00-1,92 3,90 1,66-1,65 4,38 1,20-1,12 5,04
2,64-2,57 3,44 1,91 3,92 1,64 4,40 1,11 5,18
2,56 3,52 1,90 3,96 1,63-1,61 4,42 1,10-1,01 5,43
2,55-2,51 3,54 1,89 4,00 1,60-1,57 4,48 1,00 6,00

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Kina som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Avsluttende eksamen med karakteren D som laveste beståtte

For å regne gjennomsnittskarakteren din, må bokstavkarakterene dine først regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabellen under.

Bokstavkarakter

Kinesiske karakterer

Tallverdi

A

优秀 eller 优 (Excellent)

1

B

良好 eller 良 (Very Good)

2

C

中等 eller 中 (Good)

3

D

及格 eller 中(Pass/Satisfactory) 4
E/F 不及格 eller 差 (Fail) Ikke bestått, regnes ikke med

Etter at du har gitt alle bokstavkarakterene en tallverdi, regner du sammen alle tallene og deler på antall fag. Dette gjennomsnittet legger du inn i omregningskalkulatoren som du finner på denne siden. Legg deretter inn 1 som høyeste karakter og 4 som laveste ståkarakter.

Avsluttende eksamen med 60 % som laveste bestått

Dette gjelder for både karakterskala 60-100 og 90-150. Hvis du har karakterer i 90-150 skala regner vi det om til karakterer i 60-100 skala. Det betyr at hvis du for eksempel har karakteren 128 i et fag, regner vi det ut slik: 128 / 150 = 85,33.

For å finne gjennomsnittskarakteren din, må du først regne sammen alle tallkarakterene og deler på antall fag. Dette gjennomsnittet legger du inn i omregningskalkulatoren som du finner på denne siden. Legg deretter inn høyeste karakter 100 og laveste ståkarakter 60.

Har du ikke hatt avsluttende eksamen?

Hvis det ikke ble holdt avsluttende eksamen på din videregående skolen, må du laste opp en bekreftelse på dette og karakterutskrifter fra alle årene på videregående skole.

Dokumenterer du dette, er det gjennomsnittskarakteren din fra karakterutskriftene som er grunnlaget for poengberegningen av søknaden din.

For å finne gjennomsnittskarakteren din, må du først regne sammen alle karakterene og dele på antall fag du har på karakterutskriften din. Dette gjennomsnittet legger du inn i omregningskalkulatoren som du finner på denne siden. Legg deretter inn det som står oppført som høyeste og laveste ståkarakter.

Omregningskalkulator

Denne kalkulatoren kan du bruke hvis du ikke har avsluttende eksamen med C som laveste bestått

Omregningskalkulator

Fyll inn tallkarakterer.

Norsk gjennomsnittskarakter

Språk- og realfagspoeng

Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng.

Du får ikke poeng for kinesisk eller andre lokale språk tatt på videregående skole i Kina. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Hvis du har gått på General/Regular/Ordinary High School som følger et creditsystem

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

Minst 16 credits i matematikk

0,5 poeng

Matematikk R1 og R2

Minst 24 credits i matematikk

1,5 poeng

Kjemi 1

Minst 11 credits i kjemi 0,5 poeng
Fysikk 1

Minst 11 credits i fysikk

0,5 poeng

Biologi 1

Minst 11 credits i biologi

0,5 poeng

Kjemi 1+2

Minst 19 credits i kjemi

1 poeng

Fysikk 1+2

Minst 19 credits i fysikk

1,5 poeng

Biologi 1+2 Minst 19 credits i biologi 1 poeng

3. fremmedspråk

Minst 8 credits i fremmedspråk

0,5 poeng

Hvis du har gått på yrkesfaglig utdanning eller General/Regular/Ordinary High School som følger et timesystem

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

Til sammen minst 375 timer* i matematikk

0,5 poeng

Matematikk R1 og R2

Til sammen minst 560 timer* i matematikk

1,5 poeng

Kjemi 1

Til sammen minst 250 timer* i matematikk 0,5 poeng
Fysikk 1

Til sammen minst 250 timer* i fysikk

0,5 poeng

Biologi 1

Tilsammen minst 250 timer* i biologi

0,5 poeng

Kjemi 1+2

Til sammen minst 440 timer* i kjemi

1 poeng

Fysikk 1+2

Til sammen minst 440 timer* i fysikk

1,5 poeng

Biologi 1+2 Til sammen minst 440 timer* i biologi 1 poeng

3. fremmedspråk

Til sammen minst 190 timer* i  fremmedspråk

0,5 poeng

*Vi tar utgangspunkt i at en skoletime på videregående skole i Kina varer i 45 minutter. Hvis du har hatt skoletimer som har en annen varighet enn dette, må du dokumentere dokumentere varigheten på timen med en bekreftelse fra skolen du gikk på eller fra kinesiske utdanningsmyndigheter

Hvis antall timer eller credits du har hatt ikke står på karakterutskriften (transcripts of records), må du dokumentere totalt antall timer eller credits med en bekreftelse fra skolen du gikk på eller kinesiske utdanningsmyndigheter.

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Kina betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 20. feb. 2017 13:26 - Sist endret 3. nov. 2022 09:42