Kina - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din kinesiske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For at vi skal kunne regne ut gjennomsnittskarakteren din fra kinesisk videregående skole, må følgende være oppgitt på dokumentasjonen fra avsluttende eksamen:

  • hvilken karakterskala som ble brukt
  • hva som var lavest ståkarakter.

Hvis dette ikke står på eksamensdokumentasjonen din, må du laste opp en bekreftelse på karakterskala og laveste beståtte karakter fra skolen du gikk på, eller fra kinesiske utdanningsmyndigheter.

Avsluttende eksamen med karakteren C som laveste ståkarakter

Denne omregningstabellen bruker du hvis du har avsluttende eksamen med karakteren C som laveste ståkarakter.

For å bruke omregningstabellen må bokstavkarakterene dine fra avsluttende eksamen først regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabellen under.

Bokstavkarakter

Tallverdi

A

1

B

2

C

3

D/E

stryk

Etter at du har gitt alle karakterene en tallverdi, regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene på avsluttende eksamen. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Kina Norge Kina Norge Kina Norge Kina Norge
3,00-2,92 2,00 2,50-2,45 3,58 1,88-1,81 4,04 1,56 4,54
2,91-2,89 2,67 2,44-2,34 3,64 1,80-1,79 4,12 1,55-1,46 4,58
2,88-2,87 2,80 2,33-2,31 3,69 1,78 4,19 1,45 4,63
2,86-2,81 2,88 2,30-2,21 3,73 1,77-1,74 4,20 1,44-1,41 4,67
2,80-2,76 2,96 2,20-2,12 3,76 1,73-1,71 4,24 1,40-1,34 4,75
2,75-2,71 3,04 2,11-2,10 3,78 1,70 4,26 1,33-1,31 4,82
2,70-2,68 3,24 2,09 3,80 1,69-1,68 4,30 1,30-1,23 4,85
2,67 3,36 2,08-2,01 3,86 1,67 4,36 1,22-1,21 4,92
2,66-2,65 3,68 2,00-1,92 3,90 1,66-1,65 4,38 1,20-1,12 5,04
2,64-2,57 3,44 1,91 3,92 1,64 4,40 1,11 5,18
2,56 3,52 1,90 3,96 1,63-1,61 4,42 1,10-1,01 5,43
2,55-2,51 3,54 1,89 4,00 1,60-1,57 4,48 1,00 6,00

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Kina som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Har du ikke karakteren C som laveste beståtte karakter på avsluttende eksamen?

Foreløpig er det bare utarbeidet omregningstabell for karakterskala med C som laveste ståkarakter. Hvis du har en annen lavere bestått karakter, eller hadde karakterer i en annen karakterskala på avsluttende eksamen, vil gjennomsnittskarakteren din bli lineært regnet om til en norsk gjennomsnittskarakter og du vil få en poengsum som du konkonkurrer med i opptaket.

Har du ikke hatt avsluttende eksamen?

Hvis det ikke ble avholdt avsluttende eksamen på skolen din, må du laste opp en bekreftelse på dette fra skolen du gikk på eller kinesiske utdanningsmyndigheter.

For at vi skal kunne regne ut gjennomsnittskarakteren din, må det stå på karakterutskriftene fra videregående skole hvilken karakterskala som ble brukt og hva som var laveste ståkarakter. Hvis dette ikke står på karakterutskriften din, må du laste opp en bekreftelse på karakterskala og laveste beståtte karakter fra skolen du gikk på, eller fra kinesiske utdanningsmyndigheter.

Dokumenterer du dette, vil gjennomsnittskarakteren din bli lineært regnet om til en norsk gjennomsnittskarakter og du vil en poengsum som du konkurerer med i opptaket

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng.

Du får ikke poeng for kinesisk eller andre lokale språk tatt på videregående skole i Kina. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Hvis du har gått på General/Regular/Ordinary High School som følger et studiepoengsystem

Tabellen under gjelder for søkere har 144 credits fra General/Regular/Ordinary High School.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Minst 16 credits i matematikk

0,5 poeng

Matematikk R1 og R2

Minst 24 credits i matematikk

1,5 poeng

Kjemi 1

Minst 11 credits i kjemi 0,5 poeng
Fysikk 1

Minst 11 credits i fysikk

0,5 poeng

Biologi 1

Minst 11 credits i biologi

0,5 poeng

Kjemi 1+2

Minst 19 credits i kjemi

1 poeng

Fysikk 1+2

Minst 19 credits i fysikk

1,5 poeng

Biologi 1+2 Minst 19 credits i biologi 1 poeng

3. fremmedspråk

Minst 8 credits i fremmedsprål

0,5 poeng

Hvis du har gått på yrkesfaglig utdanning eller General/Regular/Ordinary High School som følger ikke følger et creditssystem

For at vi skal kunne vurdere om du kan dekke fag som gir deg språk- og realfagspoeng, må du dokumenterer antall timer du har hatt totalt antall timer eller credits du har hatt i alle fag på videregående skole. Hvis antall timer eller credits ikke står på karakterutskriften, må du dokumentere totalt antall timer eller credits med en bekreftelse fra skolen du gikk på eller kinesiske utdanningsmyndigheter.

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Kina betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 20. feb. 2017 13:26 - Sist endret 22. sep. 2022 09:17