Kina - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Kina

Hvis du har gått på General / Regular / Ordinary High School som følger et creditssystem

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Minst 16 credits i matematikk

Matematikk R2

Minst 24 credits i matematikk

Fysikk 1

Minst 11 credits i fysikk

Kjemi 1

Minst 11 credits i kjemi

Biologi 1

Minst 11 credits i biologi

Fysikk 1+2 Minst 19 credits i fysikk
Kjemi 1+2 Minst 19 credits i kjemi
Biologi 1+2 Minst 19 credits i biologi

Hvis du har gått på yrkesfaglig skole eller på General / Regular / Ordinary High School som følger et timesystem

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Til sammen minst 375 timer* i matematikk

0,5 poeng

Matematikk R1 og R2

Til sammen minst 560 timer* i matematikk

1,5 poeng

Kjemi 1

Til sammen minst 250 timer* i matematikk 0,5 poeng
Fysikk 1

Til sammen minst 250 timer* i fysikk

0,5 poeng

Biologi 1

Tilsammen minst 250 timer* i biologi

0,5 poeng

Kjemi 1+2

Til sammen minst 440 timer* i kjemi

1 poeng

Fysikk 1+2

Til sammen minst 440 timer* i fysikk

1,5 poeng

Biologi 1+2 Til sammen minst 440 timer* i biologi 1 poeng

3. fremmedspråk

Til sammen minst 190 timer* i  fremmedspråk

0,5 poeng

*Vi tar utgangspunkt i at en skoletime på videregående skole i Kina varer i 45 minutter. Hvis du har hatt skoletimer som har en annen varighet enn dette, må du dokumentere dokumentere varigheten på timen med en bekreftelse fra skolen du gikk på eller fra kinesiske utdanningsmyndigheter

Hvis antall timer eller credits du har hatt ikke står på karakterutskriften (transcripts of records), må du dokumentere totalt antall timer eller credits med en bekreftelse fra skolen du gikk på eller kinesiske utdanningsmyndigheter.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med kinesisk videregående utdanning. Fellesfaget er dekket hvis du enten har matematikk på avsluttende eksamen, hvis du har 13 credits  eller 295 timer i matematikk. Du må i tillegg dekke karakterkravet med enten:

 • karakteren B eller bedre i karakterskalaen A-D  med C som ståkarakter, eller

 • karakteren C eller bedre i karakterskalaen A-E med D som ståkarakter, eller

 • karakteren 70 eller bedre i karakterskalaen 0-100 med 60 som ståkarakter, eller

 • resultatet 105 eller bedre i karakterskalaen 0-150 med 90 som ståkarakter

Karakterkravet faller bort hvis du dekker kravet til Matematikk R1 med din kinesiske videregående utdanning.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med kinesisk videregående utdanning. Fellesfaget er dekket hvis du enten har matematikk på avsluttende eksamen, 13 credits eller 295 timer i matematikk. Du må i tillegg dekke karakterkravet med enten:

 • karakteren B eller bedre i karakterskalaen A-D med C som ståkarakter, eller
 • karakteren B eller bedre i karakterskalaen A-E med D som ståkarakter, eller
 • resultatet 80 eller bedre i karakterskalaen 0-100 med 60 som ståkarakter, eller
 • resultatet 120 eller bedre i karakterskalaen 0-150 med 90 som ståkarakter

Karakterkravet faller bort hvis du dekker kravet til Matematikk R1 med din kinesiske videregående utdanning.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med kinesisk videregående utdanning hvis du har 24 credits eller 560 timer i matematikk og i tillegg:

 • karakteren B eller bedre i karakterskalaen A-D med C som ståkarakter, eller
 • karakteren B eller bedre i karakterskalaen A-E med D som ståkarakter, eller
 • resultatet 80 eller bedre i karakterskalaen 0-100 med 60 som ståkarakter, eller
 • resultatet 120 eller bedre i karakterskalaen 0-150 med 90 som ståkarakter

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 24. jan. 2013 12:58 - Sist endret 3. nov. 2022 14:30