Kina - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Kina

Hvis du har gått på General / Regular / Ordinary High School som følger et creditssystem

Tabellen under gjelder for søkere har 144 credits fra General/Regular/Ordinary High School.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Minst 16 credits i matematikk

Matematikk R2

Minst 24 credits i matematikk

Fysikk 1

Minst 11 credits i fysikk

Kjemi 1

Minst 11 credits i kjemi

Biologi 1

Minst 11 credits i biologi

Fysikk 1+2 Minst 19 credits i fysikk
Kjemi 1+2 Minst 19 credits i kjemi
Biologi 1+2 Minst 19 credits i biologi

Hvis du har gått på yrkesfaglig skole eller på General / Regular / Ordinary High School som ikke følger et creditsystem

For at vi skal kunne vurdere om du kan dekke spesielle opptakskrav, må du dokumenterer antall timer du har hatt totalt antall timer eller credits du har hatt i alle fag på videregående skole. Hvis antall timer eller credits ikke står på karakterutskriften, må du dokumentere totalt antall timer eller credits med en bekreftelse fra skolen du gikk på eller kinesiske utdanningsmyndigheter.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med kinesisk videregående utdanning. Fellesfaget er dekket hvis du enten har matematikk på avsluttende eksamen, eller hvis du har 13 credits i matematikk. Du må i tillegg dekke karakterkravet med enten:

 • karakteren B eller bedre i karakterskalaen A-D  med C som ståkarakter, eller

 • karakteren C eller bedre i karakterskalaen A-E med D som ståkarakter, eller

 • karakteren 70 eller bedre i karakterskalaen 0-100 med 60 som ståkarakter, eller

 • resultatet 105 eller bedre i karakterskalaen 0-150 med 90 som ståkarakter

Karakterkravet faller bort hvis du dekker kravet til Matematikk R1 med din kinesiske videregående utdanning.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med kinesisk videregående utdanning. Fellesfaget er dekket hvis du enten har matematikk på avsluttende eksamen, eller hvis du har 13 credits i matematikk. Du må i tillegg dekke karakterkravet med enten:

 • karakteren B eller bedre i karakterskalaen A-D med C som ståkarakter, eller
 • karakteren B eller bedre i karakterskalaen A-E med D som ståkarakter, eller
 • resultatet 80 eller bedre i karakterskalaen 0-100 med 60 som ståkarakter, eller
 • resultatet 120 eller bedre i karakterskalaen 0-150 med 90 som ståkarakter

Karakterkravet faller bort hvis du dekker kravet til Matematikk R1 med din kinesiske videregående utdanning.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med kinesisk videregående utdanning hvis du har 24 credits i matematikk og har enten:

 • karakteren B eller bedre i karakterskalaen A-D med C som ståkarakter, eller
 • karakteren B eller bedre i karakterskalaen A-E med D som ståkarakter, eller
 • resultatet 80 eller bedre i karakterskalaen 0-100 med 60 som ståkarakter, eller
 • resultatet 120 eller bedre i karakterskalaen 0-150 med 90 som ståkarakter

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 24. jan. 2013 12:58 - Sist endret 8. sep. 2022 13:40