Kongo DRC - poengberegning

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan blir søknaden din vurdert?

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din videregående utdanning fra Kondo DCR. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i det ferdig utregnede gjennomsnittet på vitnemålet fra videregående skole, Diplome d’Etat d’Etudes Secondaires de Cycle Long. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Kongo DRC Norge Kongo DRC Norge Kongo DRC Norge Kongo DRC Norge

50

3.08 57 4,31 64 4,83 73-75 5,38
51 3,54 58 4,37 65 4,95 76 5,44
52 3,79 59 4,43 66 4,99 77-78 5,50
53 3,97 60 4,52 67-69 5,04 79 5,60
54 4,12 61 4,60 70 5,15 80-88 5,71
55 4,25 62 4,69 71 5,23 89-100 6,0
56 4,29 63 4,74 72 5,32    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Kongo DRC som har søkt opptak til høyere utdanning i Norge og Sverige.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng.

Det gis ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Det gis heller ikke poeng for fransk  tatt i videregående skole i Kongo DRC.

Det er foreløpig ikke vurdert om noen fag fra Kongo DRC kan gi språk- og realfagspoeng. Dette blir vurdert når du søker opptak.

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Algerie betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

 

 

 

Publisert 24. jan. 2013 09:10 - Sist endret 2. okt. 2022 16:41