Kosovo - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Utregning av en konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din, må du regne ut gjennomsnittet av alle karakterene fra de 3 siste årene på videregående skole inkludert eksamenskarakterene dine. Du skal ikke regne med ordenskarakterene. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen, tabell B, for å finne norsk gjennomsnittskarakter. Så ganger du tallet med 10.

Kosovo

Norge

Kosovo

Norge

Kosovo

Norge

Kosovo

Norge

2,00

2,00

2,80

3,07

3,55

4,07

4,30

5,07

2,05

2,07

2,85

3,13

3,60

4,13

4,35

5,13

2,10

2,13

2,90

3,20

3,65

4,20

4,40

5,20

2,15

2,20

2,95

3,27

3,70

4,27

4,45

5,27

2,20

2,27

3,00

3,33

3,75

4,33

4,50

5,33

2,25

2,33

3,05

3,40

3,80

4,40

4,55

5,40

2,30

2,40

3,10

3,47

3,85

4,47

4,60

5,47

2,35

2,47

3,15

3,53

3,90

4,53

4,65

5,53

2,40

2,53

3,20

3,60

3,95

4,60

4,70

5,60

2,45

2,60

3,25

3,67

4,00

4,67

4,75

5,67

2,50

2,67

3,30

3,73

4,05

4,73

4,80

5,73

2,55

2,73

3,35

3,80

4,10

4,80

4,85

5,80

2,60

2,80

3,40

3,87

4,15

4,87

4,90

5,87

2,65

2,87

3,45

3,93

4,20

4,93

4,95

5,93

2,70

2,93

3,50

4,00

4,25

5,00

5,00

6,00

2,75

3,00

 

 

 

 

 

 

Hvert tall i Kosovo-kolonnen i tabellen over dekker desimalene 00 til 04 og 05 til 09. Det vil si at karakteren 2,00 omfatter alle gjennomsnitt fra 2,00 til 2,04, og karakteren 2,05 omfatter alle gjennomsnitt fra 2,05 til 2,09 osv.

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. Du får ikke poeng for albansk, serbisk eller lokale språk tatt på videregående skole i Kosovo. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

For at vi skal kunne vurdere om du dekker spesielle opptakskrav med din videregående utdanning fra Kosovo, må du laste opp en offisiell oversikt over hvor mange timer du har hatt i de ulike fagene på videregående skole.

Tilleggspoeng

Hvis får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Kosovo betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 eller 4 sammenhengende år, avhengig av lengden på den videregående utdanningen din. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 eller 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 14. jan. 2013 14:38 - Sist endret 25. nov. 2020 09:58