Kosovo - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

For at vi skal kunne vurdere om du dekker spesielle opptakskrav med din videregående utdanning fra Kosovo, må du laste opp en offisiell oversikt over hvor mange timer du har hatt i de ulike fagene på videregående skole.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Kosovo hvis du enten:

  • har matematikk 2 av de 3 siste årene fra videregående skole med gjennomsnittskarakteren 2,75 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med videregående utdanning fra Kosovo. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Kosovo hvis du enten:

  • matematikk 2 av de 3 siste årene fra videregående skole med gjennomsnittskarakteren 3,50 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med videregående utdanning fra Kosovo. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan normalt ikke dekkes med videregående utdanning fra Kosovo, men vi kan gjøre en vurdering av utdanningen din hvis du laster opp en offisiell oversikt over hvor mange timer du har hatt i de ulike fagene på videregående skole i søknaden din.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk

Publisert 18. jan. 2013 11:01 - Sist endret 7. jan. 2021 12:13