Kosovo - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Kosovo.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Minst 375 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående

Matematikk R1 og Matematikk R2

Minst 560 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående

Fysikk 1

Minst 250 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene på videregående

Fysikk 1 og Fysikk 2

Minst 440 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene på videregående

Kjemi 1

Minst 250 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene på videregående

Kjemi 1 og Kjemi 2

Minst 440 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene på videregående

Biologi 1 Minst 250 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene på videregående
Biologi 1 og Biologi 2 Minst 440 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene på videregående

For at vi skal kunne vurdere om du dekker spesielle opptakskrav med den videregående utdanningen din, må du dokumentere hvor mange skoletimer du har hatt til sammen i hvert fag de tre siste årene av videregående. En skoletime varer normalt i 45 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Kosovo hvis du enten:

  • har matematikk 2 av de 3 siste årene fra videregående skole med gjennomsnittskarakteren 2,75 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med videregående utdanning fra Kosovo. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Kosovo hvis du enten:

  • matematikk 2 av de 3 siste årene fra videregående skole med gjennomsnittskarakteren 3,50 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med videregående utdanning fra Kosovo. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med videregående utdanning hvis du har minst 560 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående skole med gjennomsnittskarakteren 3,50 eller bedre.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk

Publisert 18. jan. 2013 11:01 - Sist endret 15. des. 2021 09:31