Kroatia - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av en konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din, må du regne ut gjennomsnittet av alle karakterene fra de 3 siste årene på videregående skole og eksamenskarakterene dine. Du skal ikke regne med ordenskarakterene. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen for å finne norsk gjennomsnittskarakter. Så ganger du tallet med 10.

Kroatia

Norge

Kroatia

Norge

Kroatia

Norge

Kroatia

Norge

2,00

2,00

2,80

3,07

3,55

4,07

4,30

5,07

2,05

2,07

2,85

3,13

3,60

4,13

4,35

5,13

2,10

2,13

2,90

3,20

3,65

4,20

4,40

5,20

2,15

2,20

2,95

3,27

3,70

4,27

4,45

5,27

2,20

2,27

3,00

3,33

3,75

4,33

4,50

5,33

2,25

2,33

3,05

3,40

3,80 -

4,40

4,55

5,40

2,30

2,40

3,10

3,47

3,85

4,47

4,60

5,47

2,35

2,47

3,15

3,53

3,90

4,53

4,65

5,53

2,40

2,53

3,20

3,60

3,95

4,60

4,70

5,60

2,45

2,60

3,25

3,67

4,00

4,67

4,75

5,67

2,50

2,67

3,30

3,73

4,05

4,73

4,80

5,73

2,55

2,73

3,35

3,80

4,10

4,80

4,85

5,80

2,60

2,80

3,40

3,87

4,15

4,87

4,90

5,87

2,65

2,87

3,45

3,93

4,20

4,93

4,95

5,93

2,70

2,93

3,50

4,00

4,25

5,00

5,00

6,00

2,75

3,00

 

 

 

 

 

 

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Hvert tall i Kroatia-kolonnen i tabellen over (fra 2,00 til 5,00) dekker desimalene 00 til 04 eller 05 til 09, det vil si at karakteren 2,00 omfatter alle gjennomsnitt fra 2,00 til 2,04, karakteren 2,05 omfatter alle gjennomsnitt fra 2,05 til 2,09 osv.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for kroatisk eller lokale språk tatt på videregående skole i Kroatia. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Minst 375 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Matematikk R1 og Matematikk R2 Minst 560 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 1,5
Fysikk 1 Minst 250 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Fysikk 1 og Fysikk 2 Minst 440 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 1,5
Kjemi 1 Minst 250 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Kjemi 1 og Kjemi 2 Minst 440 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene på videregående 1
Biologi 1  Minst 250 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Biologi 1 og Biologi 2 Minst 440 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene på videregående 1
Fremmedspråk Minst 190 skoletimer i et tredje fremmedspråk i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5

For at vi skal kunne vurdere om du får språk- eller realfagspoeng, må du dokumentere hvor mange skoletimer du har hatt til sammen i hvert fag de tre siste årene av videregående. En skoletime i Kroatia varer normalt i 45 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Kroatia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 14. jan. 2013 14:53 - Sist endret 21. nov. 2022 13:27