Opptaks- og dokumentasjonskrav

Til deg som ikke har egen landside. Her finner du informasjon om hvordan du kan bli kvalifisert for opptak til høyere utdanning og hvordan du kan konkurrere om en studieplass.

 Ikon for universitet og høgskole.
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

For å studere i Norge må du ha generell studiekompetanse

For å få generell studiekompetanse må du ha videregående utdanning, og fra noen land må du i tillegg ha høyere utdanning. Du må lese i GSU-listen om hva som kreves fra ditt land. Du må også dokumentere en godkjent test i norsk og godkjent test i engelsk.

Spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ eventuelle språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ eventuelle tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

For å finne gjennomsnittskarakteren på det utenlandske vitnemålet ditt, må du normalt regne med alle karakterene på vitnemålet eller karakterutskriften. Dette gjør du ved å legge sammen alle karakterene og dele på antall karakterer. Dersom du har et ferdig utregnet gjennomsnitt, er det dette du skal bruke. Legg gjennomsnittskarakteren inn i kalkulatoren under. Legg deretter inn høyeste karakter og ståkarakter i karakterskalaen som brukes på vitnemålet eller karakterutskriften. Slik finner du din norske gjennomsnittskarakter.

Omregningskalkulator

Fyll inn tallkarakterer.

Norsk gjennomsnittskarakter

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. Dette blir vurdert når du søker opptak.

Hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din.

Tips før du laster opp dokumentasjon

 • Sjekk om dokumentet allerede ligger i søknaden før du laster opp noe nytt
 • Gi filene forståelige navn, for eksempel "vitnemål fra videregående"
 • Alle fire hjørner av dokumentet skal være med, og teksten må være tydelig

Dette må du dokumentere i søknaden din

Oversettelser

Du må laste opp all dokumentasjon både på originalspråket og oversatt til engelsk, norsk, eller et annet skandinavisk språk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

Navneendring Hvis du har skiftet navn, må du dokumentere dette med for eksempel vigselsattest eller melding om navneendring fra Skatteetaten.
Videregående utdanning
 • Vitnemål
 • Karakterutskrift 
 • Du kan bli bedt om å dokumentere hvilken karakterskala som ble brukt i videregående skole etter at du har søkt opptak
 • Du kan bli bedt om å dokumentere hvor mange skoletimer du hadde i hvert fag på videregående
Høyere utdanning
 • Karakterutskrift
 • Diplom hvis du har fullført en grad
Utdanning fra Norge

Hvis du har for eksempel høyere utdanning, fagskole eller folkehøgskole fra Norge, kan du lese mer om hvordan du dokumenterer dette på egne sider om gyldig dokumentasjon.

Fag tatt i norsk videregående skole dokumenterer du med kompetansebevis.

Norsk Du må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk med en godkjent test eller prøve. Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon.

Engelsk

Du må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i engelsk med en godkjent test eller prøve. Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon.

Slik dokumenterer du norsk og engelsk

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis for både skriftlig og muntlig test fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge (tidligere Vox)

Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått resultat B2 eller C1 på alle de fire delprøvene.

Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Engelsktester

Engelsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere engelsk (140 timer) med kompetansebevis.

TOEFL

Du må dokumentere TOEFL med Test Taker Score Report. Testen må kunne verifiseres.

IELTS

Du må dokumentere IELTS med Test Report Form. Testen må kunne verifiseres.

Cambridge English Exams

For å dokumentere Cambridge English Exams må du gjøre to ting: 

 1. Du må laste opp testbeviset ditt
 2. Du må gi Samordna opptak online tilgang til testbeviset ditt. Det gjør du på Cambridge Assessment English Candidate Website (CAE). Hvis du ikke gjorde dette da du tok testen, kan du bestille tilgang på CAEs nettsider senere. 

Merk at Samordna opptak er registrert med det engelske navnet Norwegian Universities and Colleges Admission Service.

Hvis du gir Samordna opptak online tilgang etter at du har fått en etterlysning fra oss, må du gi oss beskjed ved å laste opp et skriv i søknaden din om at du har bestilt tilgang. 

Hvis du har en annen saksbehandler enn Samordna opptak, må du gi dette lærestedet online tilgang til testresultatet ditt. 

Pearsons PTE Academic

Du må gi testsenteret informasjon om hvem som skal ha tilgang til testresultatet. Dette er lærestedet som skal saksbehandle søknaden din.

telc

Du må dokumentere telc med testbevis.

Universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur

Du må dokumentere en grad i engelsk språk eller engelsk litteratur med karakterutskrift og diplom fra universitetet.

Ett års videregående skole / universitetsstudier i et engelskspråklig land

Du må dokumentere ett års videregående skole eller ett års studier (tilsvarende 60 studiepoeng/ECTS) i et engelskspråklig land med karakterutskrift fra skolen eller universitetet. Utdanning tatt i USA og Canada, både videregående og høyere utdanning, må dokumenteres med official transcript. Se nettsiden om landet for mer informasjon om official transcript. 

Engelskspråklig mastergrad

Du må dokumentere mastergraden med karakterutskrift og vitnemål fra universitetet. Det må gå fram av dokumentasjonen hvilket språk graden har vært undervist på.

Nye fag og forbedringer

Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole.

Du kan ta fag som gir inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen, eller som dekker spesielle opptakskrav.

 

 

Publisert 2. des. 2021 14:44 - Sist endret 4. feb. 2022 09:58