Latvia - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt om opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut karakterpoengene dine fra Latvia, må du regne om karakterene fra vitnemål og karakterene fra de nasjonale eksamenene etter omregningstabellene under. Gjennomsnittet fra vitnemålet ditt regner du om til etter tabell 1, og de nasjonale eksamenene regner du om etter tabell 2 eller 3. Til slutt regner du inn de nasjonale eksamenene ved å bruke vår formel.

Søkere som har avgangsvitnemål fra Latvisk videregående skole før 1991 vil få en individuell vurdering.

Tabell 1: Omregning av karakterene på vitnemålet ditt

Først regner du ut gjennomsnittet av samtlige fag på vitnemålet ditt, Atestāts par visparejo videjo izglitibu. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under.

Latvia Norge Latvia Norge Latvia Norge Latvia Norge
4,00-4,19 2,00 6,30-6,34 3,61 7,17 4,20 7,94-7,95 4,74
4,20-4,32 2,67 6,35-6,37 3,63 7,18-7,36 4,22 7,96-7,99 4,77
4,33-4,43 2,80 6,38 3,65 7,37 4,24 8,00-8,04 4,79
4,44-4,99 2,88 6,39-6,43 3,69 7,38 4,26 8,05-8,12 4,82
5,00-5,26 2,96 6,44-6,54 3,71 7,39-7,40 4,28 8,13-8,16 4,85
5,27-5,28 3,00 6,55-6,57 3,74 7,41 4,30 8,17 4,88
5,29-5,44 3,07 6,58-6,59 3,76 7,42-7,44 4,32 8,18-8,28 4,90
5,45-5,47 3,11 6,60-6,68 3,78 7,45 4,33 8,29 4,93
5,48-5,53 3,15 6,69 3,80 7,46 4,36 8,30-8,31 4,96
5,54-5,63 3,19 6,70-6,83 3,83 7,47-7,49 4,40 8,32-8,35 5,00
5,64 3,25 6,84 3,86 7,50-7,52 4,44 8,36-8,41 5,04
5,65-5,74 3,29 6,85 3,88 7,53-7,59 4,46 8,42-8,44 5,08
5,75 3,32 6,86-6,87 3,90 7,60-7,66 4,48 8,45-8,49 5,12
5,76-5,86 3,36 6,88-6,89 3,92 7,67-7,70 4,52 8,50-8,52 5,16
5,87-5,93 3,38 6,90 3,93 7,71 4,54 8,53-8,55 5,21
5,94 3,43 6,92-6,94 3,96 7,72-7,74 4,56 8,56-8,62 5,26
5,95-6,08 3,46 6,95-7,03 4,00 7,75-7,80 4,58 8,63-8,79 5,32
6,09 3,48 7,04 4,07 7,81-7,82 4,60 8,80-8,93 5,39
6,10-6-15 3,52 7,05-7,13 4,09 7,83 4,63 8,94-9,67 5,48
6,16-6,18 3,55 7,14 4,16 7,84-7,86 4,67 9,68-9,99 5,60
6,19-6,29 3,58 7,15-7,16 4,19 7,87-7,93 4,69 10,00 6,00

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen for karakterer på vitnemålet er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Latvia som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Tabell 2: Omregning av nasjonale eksamener fra 2013

Deretter regner du om karakterene dine fra de nasjonale eksamenene (Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts) til norske karakterer. Dette gjør du i tabellen under. Karakterene fra de nasjonale eksamenene regner du inn i gjennomsnittskarakteren fra tabell 1 ved å bruke vår formel.

Latvia Norge Latvia Norge Latvia Norge Latvia Norge
5-7 2 27 2,90 47 3,89 67 4,89
8 2,04 28 2,94 48 3,94 68 4,94
9 2,09 29 2,99 49 3,99 69 4,99
10 2,13 30 3,04 50 4,04 70 5,05
11 2,18 31 3,09 51 4,09 71 5,12
12 2,22 32 3,14 52 4,14 72 5,19
13 2,27 33 3,19 53 4,19 73 5,25
14 2,31 34 3,24 54 4,24 74 5,32
15 2,36 35 3,29 55 4,29 75 5,39
16 2,40 36 3,34 56 4,34 76 5,45
17 2,45 37 3,39 57 4,39 77 5,52
18 2,49 38 3,44 58 4,44 78 5,59
19 2,54 39 3,49 59 4,49 79 5,66
20 2,58 40 3,54 60 4,54 80 5,72
21 2,63 41 3,59 61 4,59 81 5,79
22 2,67 42 3,64 62 4,64 82 5,86
23 2,72 43 3,69 63 4,69 83 5,92
24 2,76 44 3,74 64 4,74 84-100 6,00
25 2,81 45 3,79 65 4,79    
26 2,85 46 3,84 66 4,84    

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen nasjonale eksamener er basert på offisiell statistikk fra latviske myndigheter.

Tabell 3: Omregning av nasjonale eksamener frem til 2013

Deretter regner du om karakterene dine fra de nasjonale eksamenene (Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts) til norske karakterer. Dette gjør du i tabellen under. Karakterene fra de nasjonale eksamenene regner du inn i gjennomsnittskarakteren fra tabell 1 ved å bruke vår formel.

Latvia Norge
A 6,00
B 5,72
C 5,05
D 4,07
E 2,55

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen nasjonale eksamener er basert på offisiell statistikk fra latviske myndigheter.

Formelen for å regne inn nasjonale eksamener

Når du har regnet om eksamenskarakterene dine fra Latvia til norske karakterer, regner du dem inn i gjennomsnittet ditt ved hjelp av formelen under. Hver eksamen regnes inn som et nytt fag.

Formelen for å regne inn nasjonale eksamener:

{[(A x bg) + e1 + e2 + e3 …] : B} x 10 = Fp

Før vi finner karakterpoengsummen din, må vi regne inn norskkarakteren:

[(Fp + C) : 11] x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • e1, e2, e3 osv = eksamenskarakterer omregnet til norsk

  • B = totalt antall karakterer (inkludert karakterene i de nye fagene)

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Fp = foreløpig karakterpoengsum

  • C = din norskkarakter

  • 11 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole, må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, for eksempel med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller latvisk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

For deg som har fullført videregående skole fra og med 2002

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk på vitnemålet

0,5

Fysikk 1 

Fysikk på vitnemålet

0,5

Fremmedspråk nivå I Tredje fremmedspråk på vitnemålet 0,5

 

For deg som har fullført videregående skole til og med 2001

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Algebra og geometri basic course (pamatkurss)

0,5

Matematikk R1 og matematikk R2

Algebra og geometri advanced course (profilkurss)

1,5

Fysikk 1

Fysikk basic course (pamatkurss)

0,5

Fysikk 1 og fysikk 2

Fysikk advanced course (profilkurss)

1,5

Kjemi 1

Kjemi basic course (pamatkurss)

0,5

Kjemi 1 og kjemi 2

Kjemi advanced course (profilkurss)

1,0

Biologi 1

Biologi basic course (pamatkurss)

0,5

Biologi 1 og biologi 2

Biologi advanced course (profilkurss)

1,0

Fremmedspråk nivå II Språkfag advanced course (profilkurss) 1,0
Fremmedspråk nivå I Språkfag basic course (pamatkurss) 0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Latvia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 14. jan. 2013 15:16 - Sist endret 21. jan. 2019 12:48