Latvia - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Vitnemål med nasjonale eksamener (fra ca. 1997)

For å regne ut karakterpoengene dine fra Latvia, må du regne om karakterene fra vitnemål og karakterene fra de nasjonale eksamenene etter omregningstabellene under. Gjennomsnittet fra vitnemålet ditt regner du om til etter tabell 1, og de nasjonale eksamenene regner du om etter tabell 2 eller 3. Til slutt regner du inn de nasjonale eksamenene ved å bruke vår formel.

Tabell 1: Omregning av karakterene på vitnemålet ditt

Først regner du ut gjennomsnittet av samtlige fag på vitnemålet ditt, Atestāts par visparejo videjo izglitibu / Diploms par profesionālo vidējo izglītību. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under.

Latvia Norge Latvia Norge Latvia Norge Latvia Norge
4,00-4,68 2,66 6,34-6,36 3,66 7,36 4,21 8,11 4,84
4,69-5,00 2,79 6,37-6,39 3,67 7,37-7,38 4,27 8,12-8,13 4,87
5,01-5,27 2,88 6,40-6,44 3,72 7,39 4,29 8,14-8,16 4,91
5,28-5,45 2,95 6,45-6,47 3,74 7,40 4,31 8,17 4,93
5,46-5,61 3,03 6,48-6,50 3,76 7,41-7,50 4,35 8,18 4,95
5,62-5,63 3,07 6,51 3,78 7,51-7,52 4,39 8,19-8,24 4,98
5,64 3,12 6,52-6,55 3,80 7,53-7,58 4,41 8,25-8,28 5,03
5,65 3,16 6,56-6,59 3,82 7,59-7,60 4,43 8,29-8,30 5,07
5,66-5,69 3,20 6,60-6,63 3,85 7,61-7,67 4,45 8,31-8,32 5,10
5,70 3,24 6,64-6,67 3,88 7,68-7,71 4,47 8,33-8,36 5,14
5,71-5,75 3,27 6,68-6,70 3,91 7,72-7,75 4,51 8,37-8,42 5,18
5,76 3,31 6,71-6,74 3,92 7,76 4,53 8,43-8,53 5,23
5,77-5,87 3,34 6,75 3,95 7,77-7,79 4,56 8,54-8,56 5,28
5,88-6,00 3,37 6,76-6,80 3,97 7,80-7,81 4,58 8,57-8,59 5,32
6,01-6,05 3,40 6,81-6,88 3,98 7,82-7,83 4,62 8,60-8,63 5,39
6,06-6,08 3,43 6,89-7,00 4,07 7,84 4,67 8,64-8,70 5,47
6,09-6,11 3,45 7,01-7,05 4,09 7,85-7,90 4,69 8,71-8,87 5,55
6,12-6,19 3,51 7,06-7,10 4,10 7,91 4,71 8,88-9,05 5,67
6,20-6,27 3,53 7,11-7,15 4,14 7,92-7,94 4,74 9,06-10,00 6,00
6,28 3,56 7,16-7,17 4,16 7,95-8,03 4,77    
6,29-6,30 3,58 7,18 4,18 8,04-8,05 4,79  

 

6,31-6,33 3,63 7,19-7,35 4,20 8,06-8,10 4,82    

Omregningstabellen for karakterer på vitnemålet er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Latvia som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Tabell 2: Omregning av nasjonale eksamener fra 2013

Deretter regner du om karakterene dine fra de nasjonale eksamenene (Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts) til norske karakterer. Dette gjør du i tabellen under. Karakterene fra de nasjonale eksamenene regner du inn i gjennomsnittskarakteren fra tabell 1 ved å bruke vår formel.

Latvia Norge Latvia Norge Latvia Norge Latvia Norge
5 2,00 25 2,91 45 3,90 65 4,86
6 2,05 26 2,95 46 3,95 66 4,91
7 2,09 27 3,00 47 4,00 67 4,95
8 2,14 28 3,05 48 4,05 68 5,02
9 2,18 29 3,10 49 4,10 69 5,08
10 2,23 30 3,15 50 4,14 70 5,14
11 2,27 31 3,20 51 4,19 71 5,20
12 2,32 32 3,25 52 4,24 72 5,27
13 2,36 33 3,30 53 4,29 73 5,33
14 2,41 34 3,35 54 4,33 74 5,39
15 2,45 35 3,40 55 4,38 75 5,45
16 2,50 36 3,45 56 4,43 76 5,52
17 2,54 37 3,50 57 4,48 77 5,58
18 2,59 38 3,55 58 4,52 78 5,64
19 2,64 39 3,60 59 4,57 79 5,70
20 2,68 40 3,65 60 4,62 80 5,77
21 2,73 41 3,70 61 4,67 81 5,83
22 2,77 42 3,75 62 4,72 82 5,89
23 2,82 43 3,80 63 4,76 83 5,95
24 2,86 44 3,85 64 4,81 84-100 6,00

Omregningstabellen nasjonale eksamener er basert på offisiell statistikk fra latviske myndigheter.

Tabell 3: Omregning av nasjonale eksamener frem til 2013

Deretter regner du om karakterene dine fra de nasjonale eksamenene (Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts) til norske karakterer. Dette gjør du i tabellen under. Karakterene fra de nasjonale eksamenene regner du inn i gjennomsnittskarakteren fra tabell 1 ved å bruke vår formel.

Latvia Norge
A 6,00
B 5,72
C 5,05
D 4,07
E 2,55

Omregningstabellen nasjonale eksamener er basert på offisiell statistikk fra latviske myndigheter.

Formelen for å regne inn nasjonale eksamener

Når du har regnet om eksamenskarakterene dine fra Latvia til norske karakterer, regner du dem inn i gjennomsnittet ditt ved hjelp av formelen under. Hver eksamen regnes inn som et nytt fag.

Formelen for å regne inn nasjonale eksamener:

{[(A x bg) + e1 + e2 + e3 …] : B} x 10 =Kn

Forklaring til formelen:

  • A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • e1, e2, e3 osv = eksamenskarakterer omregnet til norsk

  • B = totalt antall karakterer (inkludert karakterene i de nye fagene)

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Vitnemål uten nasjonale eksamener (ca. 1991-1997)

Tabell 1: Omregning av karakterene på vitnemålet ditt

Først regner du ut gjennomsnittet av samtlige fag på vitnemålet ditt. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under.

Latvia Norge Latvia Norge Latvia Norge Latvia Norge
4,00-4,68 2,66 6,34-6,36 3,66 7,36 4,21 8,11 4,84
4,69-5,00 2,79 6,37-6,39 3,67 7,37-7,38 4,27 8,12-8,13 4,87
5,01-5,27 2,88 6,40-6,44 3,72 7,39 4,29 8,14-8,16 4,91
5,28-5,45 2,95 6,45-6,47 3,74 7,40 4,31 8,17 4,93
5,46-5,61 3,03 6,48-6,50 3,76 7,41-7,50 4,35 8,18 4,95
5,62-5,63 3,07 6,51 3,78 7,51-7,52 4,39 8,19-8,24 4,98
5,64 3,12 6,52-6,55 3,80 7,53-7,58 4,41 8,25-8,28 5,03
5,65 3,16 6,56-6,59 3,82 7,59-7,60 4,43 8,29-8,30 5,07
5,66-5,69 3,20 6,60-6,63 3,85 7,61-7,67 4,45 8,31-8,32 5,10
5,70 3,24 6,64-6,67 3,88 7,68-7,71 4,47 8,33-8,36 5,14
5,71-5,75 3,27 6,68-6,70 3,91 7,72-7,75 4,51 8,37-8,42 5,18
5,76 3,31 6,71-6,74 3,92 7,76 4,53 8,43-8,53 5,23
5,77-5,87 3,34 6,75 3,95 7,77-7,79 4,56 8,54-8,56 5,28
5,88-6,00 3,37 6,76-6,80 3,97 7,80-7,81 4,58 8,57-8,59 5,32
6,01-6,05 3,40 6,81-6,88 3,98 7,82-7,83 4,62 8,60-8,63 5,39
6,06-6,08 3,43 6,89-7,00 4,07 7,84 4,67 8,64-8,70 5,47
6,09-6,11 3,45 7,01-7,05 4,09 7,85-7,90 4,69 8,71-8,87 5,55
6,12-6,19 3,51 7,06-7,10 4,10 7,91 4,71 8,88-9,05 5,67
6,20-6,27 3,53 7,11-7,15 4,14 7,92-7,94 4,74 9,06-10,00 6,00
6,28 3,56 7,16-7,17 4,16 7,95-8,03 4,77    
6,29-6,30 3,58 7,18 4,18 8,04-8,05 4,79  

 

6,31-6,33 3,63 7,19-7,35 4,20 8,06-8,10 4,82    

Omregningstabellen for karakterer på vitnemålet er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Latvia som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Vitnemål før 1991

Søkere som har avgangsvitnemål fra Latvisk videregående skole før 1991 vil få en individuell vurdering.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for latvisk tatt på videregående skole i Latvia. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Videregående skole fra og med 2002

For deg som har fullført videregående skole fra og med 2002*

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk på vitnemålet

0,5

Fysikk 1 

Fysikk på vitnemålet

0,5

Fremmedspråk nivå I Tredje fremmedspråk på vitnemålet 0,5

* Gjelder programkodene: 31011011, 31012011, 31013011, 31014011, 31011021, 31012021, 31013021 og 31014021.

Videregående skole til og med 2001

For deg som har fullført videregående skole til og med 2001

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Minst 375 skoletimer matematikk

0,5

Fysikk 1

Minst 250 skoletimer fysikk

0,5

Kjemi 1

Minst 250 skoletimer kjemi

0,5

Biologi 1

Minst 250 skoletimer biologi

0,5

Fremmedspråk nivå I

Minst 190 skoletimer i et tredje fremmedspråk

0,5

Hvis du har fullført videregående skole før 2002, må du dokumentere hvor mange skoletimer du har hatt i hvert fag. En skoletime varer normalt i 45 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Latvia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 14. jan. 2013 15:16 - Sist endret 4. jan. 2021 12:52