Krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har.

A

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole.

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

A

Har du engelsk fra videregående skole?

  • Fra 2013: Kravet til engelsk er dekket med minst 40% på engelskeksamen på Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts

  • Fra og med 2002: Kravet til engelsk er dekket med engelsk på Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

  • Til og med 2001: Kravet til engelsk er dekket med engelsk som profilkurss på Atestāts par vidējo izglītību

B

Alle kan dekke kravet til engelsk med én av følgende prøver:

C

Det er også mulig å dekke kravet til engelsk hvis du:

  • har fullført en universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur, der faget engelsk utgjør hoveddelen av studiet

  • har fullført ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

  • har fullført en engelskspråklig mastergrad

Hvordan dokumenterer du norsk og engelsk?

Du må laste opp riktig dokumentasjon

Publisert 24. jan. 2013 15:57 - Sist endret 21. jan. 2019 12:44