Libanon - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har relevant praksis eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Libanon 

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Bestått matematikk på vitnemålet fra Baccalauréat Technique, Série Sciences de la Vie, Série Sciences Expérimentales og Série Sciences Générales

Matematikk R1 og R2

Bestått matematikk på vitnemålet fra Série Mathématiques

Fysikk 1

Bestått fysikk på vitnemålet fra Série Sciences de la Vie, Série Sciences Générales, Série Sciences Expérimentales og Série Mathématiques

Biologi 1

Bestått biologi på vitnemålet fra Série Sciences de la Vie, Série Sciences Expérimentales og Série Sciences Générales

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med libanesisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk på vitnemålet fra Série Lettres et Humanités eller Série Sociologie et Economie  i videregående skole med gjennomsnittskarakteren 13 eller 63 % eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din libanesiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med din libanesiske videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk på vitnemålet fra Série Lettres et Humanités eller Série Sociologie et Economie  i videregående skole med gjennomsnittskarakteren 15 eller 75 % eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din libanesiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med libanesisk videregående utdanning hvis du har matematikk fra Série Mathématiques med karakteren 16 eller bedre på vitnemålet.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 28. jan. 2013 19:50 - Sist endret 6. jan. 2021 10:38