Litauen - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt om opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut karakterpoengene dine fra Litauen, må du regne om karakterene fra vitnemålet ditt og karakterene fra de nasjonale eksamenene etter omregningstabellene under. Gjennomsnittet fra vitnemålet ditt regner du om til etter tabell 1, og de nasjonale eksamenene (i karakterskalaen 1-100) regner du om etter tabell 2. Til slutt regner du inn de nasjonale eksamenene ved å bruke vår formel.

Tabell 1: Omregning av karakterene på vitnemålet ditt

Først regner du alle skolekarakterene på Brandos atestatas om til norske karakterer, og så finner du gjennomsnittet av de omregnede karakterene.

Litauen Norge
10-9 6
8 5,49
7 4,82
6 4,19
5 3,49
4 2,69

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen for karakterer på vitnemålet er basert på offisiell statistikk fra litauske myndigheter.

Tabell 2: Omregning av karakterene i de nasjonale eksamenene dine (skala 1-100)

Deretter regner du om karakterene dine fra de nasjonale eksamenene på Brandos atestatas til norske karakterer. Dette gjør du i tabellen under. Karakterene fra de nasjonale eksamenene regner du så inn i gjennomsnittskarakteren ved å bruke vår formel.

Litauen Norge Litauen Norge Litauen Norge Litauen Norge
1 1,99 24 3,19 47 3,97 70 4,80
2 2,04 25 3,23 48 4,01 71 4,84
3 2,10 26 3,26 49 4,05 72 4,87
4 2,16 27 3,29 50 4,08 73 4,91
5 2,22 28 3,33 51 4,12 74 4,95
6 2,28 29 3,36 52 4,15 75 4,98
7 2,34 30 3,40 53 4,19 76 5,04
8 2,40 31 3,43 54 4,23 77 5,09
9 2,46 32 3,46 55 4,26 78 5,15
10 2,52 33 3,50 56 4,30 79 5,21
11 2,58 34 3,53 57 4,33 80 5,26
12 2,63 35 3,57 58 4,37 81 5,32
13 2,69 36 3,60 59 4,41 82 5,37
14 2,75 37 3,63 60 4,44 83 5,43
15 2,81 38 3,67 61 4,48 84 5,49
16 2,87 39 3,70 62 4,51 85 5,54
17 2,93 40 3,74 63 4,55 86 5,60
18 2,99 41 3,77 64 4,59 87 5,65
19 3,02 42 3,80 65 4,62 88 5,71
20 3,06 43 3,84 66 4,66 89 5,77
21 3,09 44 3,87 67 4,69 90 5,82
22 3,12 45 3,91 68 4,73 91 5,88
23 3,16 46 3,94 69 4,77 92 5,93
            93-100 6,00

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen for nasjonale eksamener er basert på offisiell statistikk fra litauske myndigheter.

Formelen for å regne inn nasjonale eksamener

Når du har regnet om eksamenskarakterene dine fra Litauen til norske karakterer, regner du dem inn i gjennomsnittet ditt ved hjelp av formelen under. Hver eksamen regnes inn som et nytt fag.

Formelen for å regne inn nasjonale eksamener:

{[(A x bg) + e1 + e2 + e3 …] : B} x 10 = Fp

Før vi finner karakterpoengsummen din, må vi regne inn norskkkarakteren:

[(Fp + C) : 11] x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • e1, e2, e3 osv = eksamenskarakterer omregnet til norsk

  • B = totalt antall karakterer (inkludert karakterene i de nye fagene)

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Fp = foreløpig karakterpoengsum

  • C = din norskkarakter

  • 11 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Noen søkere får en individuell vurdering

Hvis du har avgangsvitnemål fra Litauisk videregående skole før 1991 vil du få en individuell vurdering.

Hvis du har karakterer fra nasjonale eksamener i skalaen 16-100 vil du også få en individuell vurdering (gjelder enkelte vitnemål fra og med 2013). Søkere med fullført videregående utdanning etter 2013 må i tillegg til vitnemål og karakterutskrifter laste opp bekreftelse fra skolen om hvilken skala karakterene fra nasjonale eksamener er gitt i.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, f.eks. med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller litauisk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Godkjente fag fra Litauen etter 2006

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk B

0,5

Matematikk R1+R2 Matematikk A

1,5

Fysikk 1 Fysikk B 0,5
Fysikk 1+2 Fysikk A 1,5
Kjemi 1 Kjemi B 0,5
Kjemi 1+2 Kjemi A 1,0
Biologi 1 Biologi B 0,5
Biologi 1+2 Biologi A 1,0
Teknologi og forskningslære 1 Technologies 0,5
Fremmedspråk Level B første fremmedspråk, level A andre fremmedspråk eller B1-nivå i fremmedspråk 0,5
Fremmedspråk Level A første fremmedspråk, eller B2-nivå i fremmedspråk 1,0

 

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Godkjente fag fra Litauen før 2006

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk i 11. klasse, Matematika B

0,5

Matematikk R1 + R2 Matematikk på høyt nivå, Matematika A (isplestinis kursas)

1,5

Fysikk 1 Fysikk på allment nivå i 12. klasse, Fizika B 0,5
Fysikk 1 + 2 Fysikk på høyt nivå, Fizika A (isplestinis kursas) 1,5
Kjemi 1 Kjemi på allment nivå i 12. klasse, Chemija B 0,5
Kjemi 1 + 2 Kjemi på høyt nivå, Chemija A (isplestinis kursas) 1,0
Biologi 1 Biologi på allment nivå i 12. klasse, Biologija B 0,5
Biologi 1 + 2 Biologi på høyt nivå, Biologija A (isplestinis kursas) 1,0
Informasjonsteknologi 1 Computer science/ Informatics and information technologies B 0,5
Informasjonsteknologi 2 Computer science/ Informatics and information technologies A 1,0

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Litauen betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 14. jan. 2013 16:49 - Sist endret 18. mars 2019 10:07