Litauen - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Brandos atestatas fra og med 1999

For å regne ut karakterpoengene dine fra Litauen, må du regne om karakterene fra vitnemålet ditt og karakterene fra de nasjonale eksamenene etter omregningstabellene under. Gjennomsnittet fra vitnemålet ditt regner du om etter tabell 1, og de nasjonale eksamenene regner du om ved å bruke enten tabell 2 (1999-2012) eller tabell 3 (fra og med 2013). Til slutt regner du inn de nasjonale eksamenene ved å bruke formelen vår.

Tabell 1: Omregning av karakterene på vitnemålet ditt

Først regner du alle skolekarakterene på Brandos atestatas om til norske karakterer, og så finner du gjennomsnittet av de omregnede karakterene.

Litauen Norge
10-9 6
8 5,49
7 4,82
6 4,19
5 3,49
4 2,69

Omregningstabellen for karakterer på vitnemålet er basert på offisiell statistikk fra litauiske myndigheter.

Tabell 2: Omregning av karakterene i de nasjonale eksamenene dine (1999-2012)

Deretter regner du om karakterene dine fra de nasjonale eksamenene på Brandos atestatas til norske karakterer. Dette gjør du i tabellen under. Karakterene fra de nasjonale eksamenene (skala 1-100) regner du så inn i gjennomsnittskarakteren ved å bruke formelen vår.

Litauen Norge Litauen Norge Litauen Norge Litauen Norge
1 % 2,01 24 % 3,36 47 % 4,23 70 % 4,99
2 % 2,08 25 % 3,40 48 % 4,27 71 % 5,04
3 % 2,15 26 % 3,44 49 % 4,30 72 % 5,09
4 % 2,22 27 % 3,48 50 % 4,33         73 % 5,14
5 % 2,29 28 % 3,52 51 % 4,36 74 % 5,18
6 % 2,36 29 % 3,56 52 % 4,40 75 % 5,23
7 % 2,43 30 % 3,60 53 % 4,43 76 % 5,28
8 % 2,50 31 % 3,64 54 % 4,46 77 % 5,33
9 % 2,58 32 % 3,68 55 % 4,50 78 % 5,38
10 % 2,65 33 % 3,72 56 % 4,53 79 % 5,42
11 % 2,72 34 % 3,76 57 % 4,56 80 % 5,47
12 % 2,79     35 % 3,80 58 % 4,60 81 % 5,52
13 % 2,86 36 % 3,84 59 % 4,63 82 % 5,57
14 % 2,93 37 % 3,88 60 % 4,66 83 % 5,62
15 % 3,00 38 % 3,92 61 % 4,70 84 % 5,66
16 % 3,04 39 % 3,96     62 % 4,73 85 % 5,71
17 % 3,08 40 % 4,00 63 % 4,76 86 % 5,76
18 % 3,12 41 % 4,03 64 % 4,79 87 % 5,81
19 % 3,16 42 % 4,07 65 % 4,83 88 % 5,86
20 % 3,20 43 % 4,10 66 % 4,86 89 % 5,90
21 % 3,24 44 % 4,13 67 % 4,89 90 % 5,95
22 % 3,28 45 % 4,17 68 % 4,93 91 % - 100% 6,00
23 % 3,32

46 %

4,20 69 % 4,96    

Omregningstabellen for nasjonale eksamener er basert på offisiell statistikk fra litauiske myndigheter fra perioden 2008-2012.

Tabell 3: Omregning av karakterene i de nasjonale eksamenene dine (fra og med 2013)

Deretter regner du om karakterene dine fra de nasjonale eksamenene på Brandos atestatas til norske karakterer. Dette gjør du i tabellen under. Karakterene fra de nasjonale eksamenene (skala 16-100) regner du så inn i gjennomsnittskarakteren ved å bruke vår formel.

Litauen Norge Litauen Norge Litauen Norge Litauen Norge
16 2,03 36 3,66 56 4,43 76 5,15
17 2,16 37 3,71 57 4,47 77 5,21
18 2,28 38 3,76 58 4,50 78 5,26
19 2,41 39 3,81 59 4,53 79 5,31
20 2,53 40 3,87 60 4,56 80 5,36
21 2,66 41 3,92 61 4,60 81 5,42
22 2,78 42 3,97 62 4,63 82 5,47
23 2,91 43 4,00 63 4,66 83 5,52
24 3,03 44 4,04 64 4,70 84 5,58
25 3,09 45 4,07 65 4,73 85 5,63
26 3,14 46 4,10 66 4,76 86 5,68
27 3,19 47 4,13 67 4,80 87 5,74
28 3,24 48 4,17 68 4,83 88 5,79
29 3,29 49 4,20 69 4,86 89 5,84
30 3,35 50 4,23 70 4,89 90 5,89
31 3,40 51 4,27 71 4,93 91 5,95
32 3,45 52 4,30 72 4,96 92-100 6,00
33 3,50 53 4,33 73 4,99    
34 3,55 54 4,37 74 5,05    
35 3,61 55 4,40 75 5,10    

Omregningstabellen for nasjonale eksamener er basert på offisiell statistikk fra litauiske myndigheter.

Formelen for å regne inn nasjonale eksamener

Når du har regnet om eksamenskarakterene dine fra Litauen til norske karakterer, regner du dem inn i gjennomsnittet ditt ved hjelp av formelen under. Hver eksamen regnes inn som et nytt fag.

Formelen for å regne inn nasjonale eksamener:

{[(A x bg) + e1 + e2 + e3 …] : B} x 10 = Fp

Forklaring til formelen:

  • A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • e1, e2, e3 osv = eksamenskarakterer omregnet til norsk

  • B = totalt antall karakterer (inkludert karakterene i de nye fagene)

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Brandos atestatas i perioden 1994-1998

Hvis du ikke har nasjonale eksamener på Brandos atestatas, kan du regne ut karakterpoengene dine ved å bruke omregningstabellen under.

Tabell 1: Omregning av karakterene på vitnemålet ditt

Først regner du alle skolekarakterene på Brandos atestatas om til norske karakterer, og så finner du gjennomsnittet av de omregnede karakterene.

Litauen
Norge
10-9 6
8 5,49
7 4,82
6 4,19
5 3,49
4 2,69

Omregningstabellen for karakterer på vitnemålet er basert på offisiell statistikk fra litauiske myndigheter.

Vitnemål før 1994

Hvis du har avgangsvitnemål fra litauisk videregående skole før 1994, vil du få en individuell vurdering.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for litausik tatt på videregående skole i Litauen. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

 

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Minst 375 skoletimer matematikk på Brandos atestatas priedas 

0,5

Matematikk R1 og Matematikk R2 

Minst 560 skoletimer matematikk på Brandos atestatas priedas 

1,5

Fysikk 1 Minst 250 skoletimer fysikk på Brandos atestatas priedas  0,5
Fysikk 1 og Fysikk 2  Minst 440 skoletimer fysikk på Brandos atestatas priedas  1,5
Kjemi 1 Minst 250 skoletimer kjemi på Brandos atestatas priedas  0,5
Kjemi 1 og Kjemi 2  Minst 440 skoletimer kjemi på Brandos atestatas priedas  1,0
Biologi 1 Minst 250 skoletimer biologi på Brandos atestatas priedas  0,5
Biologi 1 og Biologi 2  Minst 440 skoletimer biologi på Brandos atestatas priedas  1,0
Informasjonsteknologi 1  

Minst 190 skoletimer informasjonsteknologi / computer science på Brandos atestatas priedas 

0,5
Informasjonsteknologi 1 og Informasjonsteknologi 2 Minst 375 skoletimer informasjonsteknologi / computer science på Brandos atestatas priedas  1,0
Fremmedspråk programfag, 140 timer 

Minst 190 skoletimer i et tredje fremmedspråk på Brandos atestatas priedas 

0,5

På Brandos atestatas priedas er det oppgitt timetall i skoletimer (1 skoletime = 45 minutter). Hvis du ikke har timetall påført Brandos atestatas priedas, må du dokumentere en offisiell oversikt fra skolen din i hvor mange timer du har hatt i hvert fag.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Litauen betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 14. jan. 2013 16:49 - Sist endret 5. jan. 2021 17:39