Litauen - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Litauen.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Minst 375 skoletimer matematikk på Brandos atestatas priedas 

Matematikk R1 og Matematikk R2

Minst 560 skoletimer matematikk på Brandos atestatas priedas 

Fysikk 1

Minst 250 skoletimer fysikk på Brandos atestatas priedas 

Fysikk 1 og Fysikk 2

Minst 440 skoletimer fysikk på Brandos atestatas priedas 

Kjemi 1

Minst 250 skoletimer kjemi på Brandos atestatas priedas 

Kjemi 1 og Kjemi 2

Minst 440 skoletimer kjemi på Brandos atestatas priedas 

Biologi 1

Minst 250 skoletimer biologi på Brandos atestatas priedas 
Biologi 1 og Biologi 2 Minst 440 skoletimer biologi på Brandos atestatas priedas 
Informasjonsteknologi 1 

Minst 190 skoletimer informasjonsteknologi / computer science på Brandos atestatas priedas 

Informasjonsteknologi 1 og Informasjonsteknologi 2 Minst 375 skoletimer informasjonsteknologi / computer science på Brandos atestatas priedas 

På Brandos atestatas priedas er det oppgitt timetall i skoletimer (1 skoletime = 45 minutter). Hvis du ikke har timetall påført Brandos atestatas priedas, må du dokumentere en offisiell oversikt fra skolen din i hvor mange timer du har hatt i hvert fag.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med litauisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har minst 375 skoletimer matematikk på Brandos atestatas priedas eller
  • har karakteren 5 eller bedre i matematikk.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med litauisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har minst 375 skoletimer matematikk på Brandos atestatas priedas eller
  • har karakteren 6 eller bedre i matematikk.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med litauisk videregående utdanning dersom du har minst 560 skoletimer matematikk på Brandos atestatas priedas og karakteren 6 eller bedre.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk, eller hvis du har:

  • engelsk på B2-nivå på Brandos Atestatas med karakteren 4 eller bedre eller
  • engelsk på B1-nivå på Brandos Atestatas med karakteren 6 eller bedre 
Publisert 18. jan. 2013 11:09 - Sist endret 4. jan. 2021 12:38