Luxembourg - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av alle karakterene dine fra de 3 siste årene på videregående skole (classes: troisième, deuxième, première). Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Luxembourg Norge Luxembourg Norge Luxembourg Norge Luxembourg Norge
30,00-30,99 2,00 38,00-38,99 3,07 46,00-46,99 4,13 54,00-54,99 5,20
31,00-31,99 2,13 39,00-39,99 3,20 47,00-47,99 4,27 55,00-55,99 5,33
32,00-32,99 2,27 40,00-40,99 3,33 48,00-48,99 4,40 56,00-56,99 5,47
33,00-33,99 2,40 41,00-41,99 3,47 49,00-49,99 4,53 57,00-57,99 5,60
34,00-34,99 2,53 42,00-42,99 3,60 50,00-50,99 4,67 58,00-58,99 5,73
35,00-35,99 2,67 43,00-43,99 3,73 51,00-51,99 4,80 59,00-59,99 5,87
36,00-36,99 2,80 44,00-44,99 3,87 52,00-52,99 4,93 60,00 6,00
37,00-37,99 2,93 45,00-45,99 4,00 53,00-53,99 5,07    

Omregningstabellen er basert på lineær omregning

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Det er foreløpig ikke vurdert hvilke fag fra Luxembourg som kan gi språk- og realfagspoeng. Dette blir vurdert individuelt når du søker opptak.

Du får ikke poeng for fransk tatt på videregående skole i Luxembourg. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Luxembourg betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år (classes: quatrième, troisième, deuxième, première). Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av de 3 siste årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 22. okt. 2020 09:39 - Sist endret 1. feb. 2021 23:39