Makedonia - opptakskrav

For å studere i Norge må du ha generell studiekompetanse.

Har du generell studiekompetanse?

Du har generell studiekompetanse når du har:

1

Fullført videregående skole

  • Diploma (Svidetelstvo) za polozen zavrsen ispit za sredno strucno obrazovanie, eller

  • Diploma za polozen zavrsen ispit za sredno umetecnicko obrazovanie, eller

  • Diploma za polozen zavrsen ispit za gimnazijsko obrazovanie, eller

  • Diplome per dhenien e promivit te fundit te gjimnazit, eller

  • Svidetelstvo za polozen zavrsen ispit vo uciliste za sredno obrazovanie, eller

  • Deftese per provimin e kryer te shkolles se mesme, eller

  • Svidetelstvo za stepen na strucna podgotovka, eller

  • Deftese per fazen e pergatitjes profesionale

Hvis du har avsluttet videregående skole etter 2007 må du i tillegg dokumentere Diploma za polozena drzavna matura eller Matura Shtetërore

2

Dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk

For å få generell studiekompetanse må du dokumentere en godkjent test i norsk og godkjent test i engelsk.

Publisert 22. jan. 2013 09:48 - Sist endret 1. feb. 2018 14:24